Samenwerking voor innovaties - Groningen 2022

Deze openstelling is gericht op innovatie waarbij wordt samengewerkt om doelstellingen rondom structurele bodemverbetering uit de Noordelijke AgroAgenda te behalen. De AgroAgenda Noord-Nederland richt zich op verduurzaming van de landbouw in o.a. de provincie Groningen.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
14 oktober 2022 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 1.500.000,00 ?
Subsidiepercentage
40%, 70% of 100% ?

Voor wie

Een samenwerkingsverband bestaande uit tenminste één landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt en geen van de partijen neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het uitvoeren van een innovatieproject dat zich bevindt op TRL niveau 4,5,6 of 7

  • Het uitvoeren van een innovatieproject dat bijdraagt aan minimaal één van de doelstellingen: structurele bodemverdichting, vergroten biodiversiteit in soorten en landschappen/landschapselementen of precisielandbouw.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project wordt geheel of grotendeels uitgevoerd in de provincie Groningen

  • Subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van het project

  • Aan het samenwerkingsverband neemt tenminste één landbouwer deel of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt

  • Het project heeft als doel het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties

  • Het innovatieproject bevindt zich op TRL niveau 4,5,6 of 7

  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 350.000 euro

  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 1.500.000 euro

  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Download alle documenten

Cases

Raak geïnspireerd

“Op huidige voet doorgaan is geen optie. Biodiversiteit biedt de oplossing."

Dirk Nigten

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag.

Plattelandsontwikkeling@snn.nl   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil subsidie aanvragen voor samenwerking voor innovaties

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall