Tweede tranche

Op 9 februari 2021 hebben GS de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie vastgesteld en een subsidieplafond van 10 miljoen gepubliceerd. Op 29 maart 2022 hebben GS het plafond opgehoogd met 10 miljoen euro. Tevens zijn er enkele kleine wijzigingen in de regeling doorgevoerd.

Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 aanvragen

Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2023
Je wilt de subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 aanvragen. Hieronder vind je de stappen die je hiervoor moet doorlopen.

 1. Hieronder vind je alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op de computer.
 2. Schrijf een beknopte projectomschrijving. Deze heb je nodig tijdens het aanvraagproces.
 3. Via onderstaande knop kom je in het aanvraagproces. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Benodigde documenten

Download de onderstaande formulieren en vul deze digitaal in. Print en onderteken de formulieren vervolgens met pen (digitale handtekeningen worden niet geaccepteerd). Scan de formulieren in en bewaar deze op de computer. 

Bij de aanvraag heb je de volgende documenten nodig: 

 • Ondertekening (niet van toepassing bij aanvraag via eHerkenning)
 • Ondernemingsprofiel of brochure (in het geval dat er geen website beschikbaar is)
 • Jaarrekening
 • Juridische organisatiestructuur
 • Format projectplan 
 • Machtigingsformulier 
 • Begroting en financieringsplan 
 • Model voor Business Case 
 • Verklaring (niet) in financiële moeilijkheden
 • Toelichting in geval van buitengebruikstelling 
 • Staatssteunanalyse
 • Uncommitted termsheet 
 • Formulier ondertekening aanvraag 
 • Kopie bankafschrift ter verificatie van het bankrekeningnummer 
 • CO2-analyse uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige

Toelichting CO2- analyse

De aanvrager dient door middel van een onafhankelijke rapportage aan te tonen dat sprake is van minimaal 40% CO₂-reductie in vergelijking met de oorspronkelijke situatie of tot een relevante alternatieve productieroute (referentie). Er kan daarbij sprake zijn van directe CO₂-emissiereductie (scope 1) of indirecte CO₂-reductie bij energieleveranciers (scope 2) of in andere schakels in de productieketen (scope 3) als gevolg van de voorgenomen investering. De rapportage dient te worden opgesteld conform het Greenhouse Gas Protocol (GHG) https://ghgprotocol.org/ (scope 1, 2 en indien relevant scope 3 emissies) of een vergelijkbare methodiek zoals een milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd conform normen ISO 14040/44 en ISO 14025.

Downloads

Download alle documenten
 • Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021- Ondertekening
  0.2mb
  Download document
 • Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 - Machtigingsformulier
  0.53mb
  Download document
 • Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 - Format Projectplan
  0.08mb
  Download document
 • Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 - Begroting en financiering
  0.04mb
  Download document
 • Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 - Leidraad voor Business Case
  0.11mb
  Download document
 • Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 - Verklaring niet in financiële moeilijkheden
  0.08mb
  Download document
 • Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 - Stroomschema staatssteun
  0.06mb
  Download document
 • Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 - Uncommitted termsheet
  0.15mb
  Download document
 • PowerPoint presentatie Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021
  5.17mb
  Download document
 • Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 - Juridische organisatiestructuur
  0.1mb
  Download document
 • Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 - Toelichting buitengebruikstelling
  0.06mb
  Download document

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen voor de subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915

 

Schakel je liever een adviseur in die voor jou de aanvraag indient?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall