Asbestdakenregeling Drenthe

Asbestdaken verwijderen met een voordelige lening. Dat kan als je eigenaar bent van een gebouw met een asbestdak in Drenthe. Je kunt leningen afsluiten met een vaste lage rente, die je bovendien boetevrij eerder kunt aflossen. De verplichting om voor 2024 je asbestdak te verwijderen is voorlopig in de ijskast gezet. Dat heb je vast wel gehoord. Maar de provincie Drenthe vindt asbestsanering belangrijk en komt je daarom tegemoet. 

De regeling loopt in principe tot 1 januari 2029, maar jaarlijks wordt een plafondbedrag vastgesteld. Vandaar dat er bij deadline aanvragen 31 december 2028 staat.

Let op; heb je financiële vragen over deze lening? Neem dan contact op met SVn. Zij kunnen je alles vertellen over looptijden, rentes en andere financiële zaken. Je kunt ze bereiken via 088-2539400 of door te kijken op www.svn.nl

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2028
Besluit op aanvraag
8 weken
Subsidiepercentage
maximaal 100% ?

Voor wie

Eigenaren van gebouwen met een asbestdak in de provincie Drenthe. Verenigingen van Eigenaren (VVE) die in de provincie Drenthe gebouwen met asbestdaken in bezit hebben.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Materialen, werkzaamheden en verplichtingen voor, of behorende bij het saneren van het asbestdak en of verticale gevel;

 • Materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van een vervangend dak, gevelpanelen of verticale gevel;

 • Het versterken van de dakconstructie;

 • Materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van isolatiemateriaal ten behoeve van het vervangende dak of verticale gevel;

 • Een bouwkundig advies met betrekking tot de sanering of het nieuw te plaatsen dak of verticale gevel;

 • Materialen en werkzaamheden voor het slopen van het gebouw of de verticale gevel, het afvoeren van materiaal en het egaliseren van het terrein;

 • Legeskosten voor de noodzakelijke vergunningen;

 • Kosten ten behoeve van de financiering;

 • De voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging bij een asbestdak als gevolg van erosie van het asbestdak binnen 2 meter van het gebouw;

 • Het schoonmaken of het verwijderen van riet gelegen onder een asbestdak;

 • Materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van zonnepanelen.

 • De natuurtoets om te bepalen of beschermde soorten nadelige gevolgen ondervinden van de activiteit.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Let op: eerst aanvragen, dan pas saneren! Is er al werk verricht, dan kan het SNN de aanvraag niet in behandeling nemen (heb je alvast een inventarisatierapport op laten stellen dan is dat geen probleem);

 • De offerte voor sanering is opgevraagd bij een gecertificeerd asbestspecialist;

 • De subsidie in de vorm van de lening is niet hoger dan maximaal de subsidiabele kosten met een minimum leenbedrag van € 2.500 en een maximum leenbedrag tot € 100.000 per eigenaar of vereniging van eigenaren (VVE);

 • De kosten voor materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van zonnepanelen bedragen maximaal 50% van de sanerings- en vervangingskosten;

 • De kosten van de voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging bedragen in het geval van een Maatwerklening maximaal 20% van de totale sanerings- en vervangingskosten;

 • Leningen tot € 20.000 worden verstrekt in de vorm van een consumptieve lening, die in maximaal 15 jaar moet worden afgelost;

 • Leningen van meer dan € 20.000 worden verstrekt als een hypothecaire lening, die in maximaal 30 jaar moet worden afbetaald;

 • Er kan ook een lening aangevraagd worden voor een verzilverlening of maatwerklening;

 • De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn.) De product specificaties en voorwaarden van SVn zijn daarom van toepassing;

 • De door SVn vastgestelde rente wordt verhoogd met een opslag van 0,1% om risico’s af te dekken.

 • Bij de aanvraag moet een niet ondertekende offerte van de uit te voeren maatregel(en) toegevoegd worden

Regeling & toelichting

Download alle documenten
 • Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe (07-01-2021)
  0.32mb
  Download document
 • Subsidieplafond subsidieregeling stimuleringslening asbestdaken Drenthe (11-01-2021)
  0.2mb
  Download document

Cases

Raak geïnspireerd

"Een probleem dat in de toekomst lag, hebben we nu kunnen tackelen."

Bert Vos

Ik wil aanspraak maken op de Asbestregeling Drenthe.

Heb je een vraag? Neem contact op met Team Duurzaamheid.

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN (050) 522 4924

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Financiële vragen? Neem dan contact op met het SVn via (088) 253 9400.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall