Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023 Zakelijk

Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen mogelijk t/m 14 november 2025

Ben je een hoefdierhouder, hieronder vallen runderen, schapen, geiten, varkens, alpaca’s en paardachtigen, en ben je gevestigd in Drenthe? Dan kun je misschien gebruik maken van de Subsidie wolfwerende rasters.

Samenvatting

 • Maximaal bedrag
  € 20.000
 • Aanvragen mogelijk vanaf
  5 juli 2023
 • Aanvragen mogelijk t/m
  14 november 2025

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. Hierdoor nemen ook het aantal schadegevallen toe. Steeds meer dierhouders investeren daarom in wolfwerende rasters. Om tegemoet te komen in de kosten, kan er een subsidie aangevraagd worden bij de provincie Drenthe. Sinds 1 april 2023 kunnen, naast schapen- en geitenhouders, ook overige hoefdierhouders (paarden, alpaca’s) subsidie aanvragen. Voor overige hoefdierhouders werkt deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2022 .

Voor wie is deze subsidie?

Hoefdierhouders, hieronder vallen runderen, schapen, geiten, varkens, alpaca’s en paardachtigen, die gevestigd zijn in Drenthe.  

Ben je particulier hoefdierhouder? Je kunt deze subsidie ook particulier aanvragen. Ga voor meer informatie naar de subsidiepagina: Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het aanschaffen of aanpassen van een vaste wolfwerende afrastering. 
  De subsidie voor een vaste afrastering bedraagt: 
  € 570 per hoefsoort en, € 3,40 per strekkende meter met een maximum van € 680 per rund en paardachtige en een maximum van € 114 per ander hoefdier.

 • Het aanschaffen van een verplaatsbare wolfwerende afrastering.  
  De subsidie voor een verplaatsbare afrastering bedraagt: 
  € 34 per dier. 

 • Het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met draden.  
  De subsidie voor een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbare afrastering bedraagt: 
  € 4.500 voor een automatisch oprolsysteem voor een verplaatsbare afrastering met draden.  

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent een bestaande hoefdierhouder.

 • Je bent gevestigd in Drenthe. 

 • Runderen, schapen, geiten, varkens, alpaca’s moeten uiterlijk op 17 december 2021 zijn geregistreerd in het Identificatie- en registratiesysteem van de RVO. Voor alpaca's geldt hiervoor een uitzondering. De houder is verplicht om een stallijst bij te houden en mee te sturen.

 • Paardachtigen moeten uiterlijk op 1 mei 2023 zijn geregistreerd in het Identificatie- en registratiesysteem

 • De activiteit waarvoor je subsidie aangevraagd is niet uitgevoerd voor 1 januari 2023. Is de activiteit vóór 1 januari 2023 uitgevoerd, dan is er geen/vervalt het recht op subsidie. 

 • Bij een verplaatsbare wolfwerende afrastering en een automatisch oprolsysteem moet je kunnen aantonen dat de dieren binnen de provincie Drenthe zullen grazen. Lever bij je aanvraag daarom een kaart aan van de percelen en geef aan op de kaart waar dieren lopen als een verplaatsbare afrastering aangevraagd wordt.

 • De gehele afrastering moet voldoen aan paragraaf 2.2. van de Faunaschade Preventiekit module wolven.

 • Wanneer je kiest voor het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met draden, dan moet het aantal dieren waarvoor het systeem wordt aangeschaft minimaal bestaan uit: 
  Een groep van 17 paardachtigen of runderen of, een groep van munmaal 100 andere hoefdieren.  
   

 • De subsidie wordt slechts eenmaal verstrekt. Dit houdt in dat een dierhouder die eerder subsidie ontving voor de bescherming van schapen en geiten, nogmaals subsidie kan aanvragen wanneer hij dat doet voor het beschermen van paarden. De dierhouder kan niet nogmaals subsidie aanvragen voor schapen en geiten.

Subsidie wolfwerende rasters Drenthe aanvragen?

Lees hier wat je nodig hebt voor je aanvraag

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Investeringsregeling reductie stikstof

Gesloten
Locatie: Drenthe, Friesland, Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Deze regeling heeft tot doel investeringen te stimuleren die bijdragen aan de reductie van stikstofemissie binnen een agrarische onderneming. Het geven van advies door een extern deskundige over die maatregelen maakt daar ook onderdeel van uit.

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Kavelruil Fryslân

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Kavelruil Fryslân

Kavelruil Drenthe

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Kavelruil Drenthe

Hydrologische maatregelen PAS - Drenthe

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Hydrologische maatregelen PAS - Drenthe

Hydrologische maatregelen PAS - Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Hydrologische maatregelen PAS - Fryslân

LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER Fryslân

LEADER Oost-Groningen

Gesloten
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER Oost-Groningen

LEADER Zuidwest-Drenthe - BE GOOD

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER Zuidwest-Drenthe - BE GOOD

LEADER Zuidwest-Drenthe - TELL IT

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER Zuidwest-Drenthe - TELL IT

LEADER Zuidoost-Drenthe

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER Zuidoost-Drenthe

LEADER SAMENWERKING Noardwest-Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER SAMENWERKING Noardwest-Fryslân

LEADER SAMENWERKING Noardeast-Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER SAMENWERKING Noardeast-Fryslân

Samenwerking voor innovaties - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie: Drenthe, Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Veenkoloniën

Samenwerking voor innovaties - Noord-Nederland

Gesloten
Locatie: Drenthe, Friesland, Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Noord-Nederland

Samenwerking voor innovaties - Groningen

Gesloten
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Groningen

Samenwerking voor innovaties - Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Fryslân

Samenwerking EIP - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie: Drenthe, Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Veenkoloniën

Samenwerking EIP - Groningen

Gesloten
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Groningen

Samenwerking EIP - Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Fryslân

Samenwerking EIP - Drenthe

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Drenthe

Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie: Drenthe, Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Fysieke investeringen - Groningen

Gesloten
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Groningen

Fysieke Investeringen - Drenthe

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Drenthe

Fysieke investeringen - Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Fryslân