Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

LEADER Noardwest-Fryslân

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden (excl. stad).
De Lokale Actiegroep (LAG) Noardwest-Fryslân wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Deze kansen zijn vastgelegd in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Je komt in aanmerking voor subsidie als de LAG jouw project als kansrijk beoordeelt. De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie. De subsidie kan oplopen tot maximaal 150.000 euro per project.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
25 oktober 2019 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 850.000,00 ?
Subsidiepercentage
max 50% ?

Voor wie

Ondernemers en (semi-)overheden

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Activiteiten voor het versterken van de (economische) veerkracht van Noardwest-Fryslân
  • Activiteiten voor het stimuleren van sociale innovatie
  • Activiteiten voor het versterken van de relatie stad-platteland
  • Het bieden van ondersteuning bij het uitwerken van onderzoeken en experimenten

Wat zijn de voorwaarden?

  • De activiteiten en thema's zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Noardwest-Fryslân
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 43.750 euro
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 150.000 euro
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Heb je al een LEADER subsidie Noardwest-Fryslân aanvraag ingediend?

Ga naar de pagina LEADER Noardwest-Fryslân "ik heb aangevraagd" om lezen wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

                                                                   LEADER Noardwest-Fryslân aangevraagd

Openstellingsbesluit en Lokale ontwikkelingsstrategie

Download alle documenten

Ik wil LEADER-subsidie Noardwest-Fryslân aanvragen

Bildtse Aardappelweken belangrijk voor regio

Potatoes go wild
“Zonder subsidie was alles veel kleinschaliger geweest”
Froukje de Jong-Krap, De Bildtse Aardappelweken
Bekijk case
.
Bildtse Aardappelweken belangrijk voor regio

Froukje de Jong-Krap en haar man runnen een akkerbouwbedrijf aan de langste straat van Nederland: de Oudebildtdijk in Sint Annaparochie. Deze regio, Het Bildt, is een belangrijk aardappelgebied. Bildtse (poot)aardappelen worden op grote schaal geëxporteerd.

Bildtse Aardappelweken

Aan de Oudebildtdijk wonen meerdere akkerbouwers en kunstenaars. In 2006 richtten zij een stichting op: De Bildtse Aardappelweken (BAW). Froukje de Jong werd voorzitter.  Froukje: “De Verenigde Naties hadden 2008 uitgeroepen tot International Year of the Potato. Dat inspireerde ons. We wilden mensen met kunst naar onze boerderijen lokken. Hen laten zien waar hun eten vandaan komt en het moderne boerenbedrijf presenteren.”

Succesvol

In 2008 organiseerde BAW onder meer exposities van beeldende kunst in boerenschuren. Een symposium over het belang van de aardappel. Maaltijden op boerenbedrijven. Een muziekvoorstelling met poëzie, ballet en landbouwapparatuur op vijf hectare weiland. Deze eerste Bildtse Aardappelweken waren succesvol. Veel bezoekers, landelijke aandacht en een enthousiaste aardappelsector. BAW besloot er een vijfjaarlijks evenement van te maken. Dat liep anders.

Culturele Hoofdstad

Froukje: “Leeuwarden wilde in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa worden. Men vroeg ons de volgende aardappelweken al in 2012 te organiseren. Dat zou indruk kunnen maken op de commissie die de Culturele Hoofdstad aanwijst.” Leeuwarden werd inderdaad verkozen. En BAW begon, na de opnieuw succesvolle editie van 2012, aan de voorbereidingen voor 2018. De naam van dat evenement: ‘Potatoes go wild’.

Regelen

Froukje: “Die zes jaar hadden we nodig. Er moest veel worden geregeld. Vergunningen. De inzet van studenten Event Management en Toerisme. Studenten van de Middelbare Hotelschool, die 1250 maaltijden voor het onderdeel ‘Eten bij de boer’ zouden verzorgen. Er moesten kunstenaars, zangers en acteurs worden benaderd. We wilden een spectaculaire tentoonstelling in het Leeuwarder Natuurmuseum, enzovoorts, enzovoorts.”

Subsidie

In 2017 opperde iemand om voor ‘Potatoes go wild’ een Leader-subsidie aan te vragen. Deze werd toegekend. Froukje: “Zonder subsidie was alles veel kleinschaliger geweest. Hadden we de mooie stukjes eraf moeten knippen. Nu hebben we een breed publiek kunnen bereiken.”  

Aftreden

‘Potatoes go wild’ trok een recordaantal bezoekers. Nu, een jaar later, zoekt het BAW-bestuur opvolgers. “De jeugd is aan de beurt,” zegt Froukje. Ze kijkt tevreden terug. “Drie fantastische evenementen. Belangrijk voor deze regio. Bed & Breakfasts  zaten vol. Horeca en winkels draaiden topomzetten. De gemeente is enthousiast. En ons doel is bereikt. Onze bezoekers weten wat moderne akkerbouw inhoudt.”

Buitenland

Ook in het buitenland bleven De Bildtse Aardappelweken niet onopgemerkt. Duitse en Vlaamse journalisten kwamen kijken. Ierland en Servië toonden belangstelling voor het concept. En Froukje adviseert het stadsbestuur van Hildesheim. Daar willen ze ook een keer Culturele Hoofdstad zijn.

Foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN  

Of bel (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

 

Voor vragen en informatie over de inhoud van je project kan je bellen of mailen met de contactpersoon in je provincie.

Contactgegevens provincie Fryslân

Ik wil LEADER-subsidie Noardwest-Fryslân aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall