Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

LEADER Noordoost-Fryslân

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel.
De Lokale Actiegroep (LAG) Noordoost-Fryslân wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Deze kansen zijn vastgelegd in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Je komt in aanmerking voor subsidie als de LAG jouw project als kansrijk beoordeelt. De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie. De subsidie kan oplopen tot maximaal 150.000 euro per project.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
25 oktober 2019 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
925.000,00 ?
Subsidiepercentage
max 50% ?

Voor wie

Ondernemers en (semi-)overheden

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Activiteiten voor het versterken van de sociale cohesie
  • Activiteiten voor het stimuleren van de zelfsturing van dorpen
  • Activiteiten voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap

Wat zijn de voorwaarden?

  • De activiteiten en thema's zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Noordoost-Fryslân
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 43.750 euro
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 150.000 euro
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Heb je al een LEADER Noordoost-Fryslân aanvraag ingediend?

Ga naar de pagina LEADER Noordoost-Fryslân "ik heb aangevraagd" om te lezen wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

                                                                LEADER Noordoost-Fryslân aangevraagd

Openstellingsbesluit en Lokale ontwikkelingsstrategie

Download alle documenten

Ik wil LEADER-subsidie Noordoost-Fryslân aanvragen

Gereformeerde kerk Nes nu Theaterkerk

Anke Bijlsma in Theaterkerk Nes
"Culturele voorzieningen zijn noodzakelijk om krimpgebieden in leven te houden”
Anke Bijlsma
Bekijk case
.
Gereformeerde kerk Nes nu Theaterkerk

Anke Bijlsma, geboren Friezin. Woont in Nes, vlakbij de Waddenzee. Anke: ‘Hier aan de Noordkust ben ik thuis.’
Ze was onder meer actrice, regisseuse en choreografe. Met haar theatergezelschap Ach, Mea Culpa reist ze al 12 jaar door Friesland; in 2019 trekt het gezelschap het land in met de productie ‘Krediet’.  Van de voormalige garnalenfabriek bij Moddergat maakte ze een cultureel bolwerk met een volledig jaarprogramma. “Ik ben een regelneef”, zegt ze. 

Investeringsmaatschappij

Vrienden van Anke hebben een investeringsmaatschappij. Zij kochten de Gereformeerde kerk in Nes. Het gebouw werd sinds maart 2017 niet meer gebruikt. Eind 2017 vroegen Anke’s vrienden haar of zij de kerk wilde exploiteren. “Ik had maar één dag bedenktijd nodig!” 

Theaterkerk

Ze wilde een ‘theaterkerk’, waar onder meer toneelvoorstellingen, concerten en lezingen zouden plaatsvinden. En vergaderingen, presentaties, congressen, teambuilding-bijeenkomsten, workshops.

Leader

Op Facebook stuitte ze op informatie over Leader-subsidies, voor projecten die de leefbaarheid van plattelandsgebieden verbeteren en de regionale economie versterken. Anke diende een subsidieaanvraag in. “Het bleek een lang traject. Gelukkig heeft het SNN mij fantastisch geholpen.” 

Verbouwing

Al vóór de subsidie werd toegekend, begon – eind augustus 2018 – de verbouwing van de kerk. Alle elektra werd vervangen, de kerkvloer geïsoleerd. Een tweede ruimte, het ‘lokaal’, werd geschikt gemaakt voor bijvoorbeeld recepties en diners. 

Rendabel

Theaterkerk Nes bevindt zich in een dun bevolkte regio. Hoe denkt de directeur haar theaterkerk rendabel te maken? 
Anke: “NHL Hogeschool Stenden heeft onderzocht aan welke voorwaarden het programma moet voldoen om voldoende bezoekers te trekken. Het blijkt dat bij een specifieke programmering afstand voor mensen geen bezwaar is. Wanneer je een grote naam hebt, zoals laatst Geert Mak, komt men van heinde en verre. De mensen moeten er moeite voor doen om naar Nes te komen dus moet je iets bijzonders leveren.” 

Programmering

“We programmeren voor verschillende doelgroepen: regiobewoners, geïnteresseerden van verder weg en toeristen. Daarbij zijn de richtlijnen ‘cultuur’, ‘maatschappij’, ‘religie’ en ‘biodiversiteit’. We sluiten aan bij landelijke evenementen als de Boekenweek en de Maand van de Spiritualiteit.” 

Noodzakelijk

De Leader-subsidie werd toegekend. Op 5 december 2018 ontving Anke Bijlsma uit handen van gedeputeerde Johannes Kramer een symbolische cheque ter waarde van bijna 150.000 euro.  
“Er is een last van mijn schouders gevallen. Dit gaat enorm helpen bij de verbouwing en is belangrijk voor deze regio. Culturele voorzieningen zijn noodzakelijk om krimpgebieden in leven te houden.”

Begrafenisplechtigheden

Op verzoek van de dorpsbewoners worden in het kerkgebouw nog steeds begrafenisplechtigheden gehouden. De dominee spreekt, de kist staat in de kerk. Nes is er blij mee. Anke ook. 
 

Foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN  

Of bel (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

 

Voor vragen en informatie over de inhoud van je project kun je bellen of mailen met de contactpersoon in je provincie.

Contactgegevens provincie Fryslân

Ik wil LEADER-subsidie Noordoost-Fryslân aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall