Menu

Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
Fax: (050) 5276 091
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Afbeelding proeftuinen alles begint met een idee

Subsidie Proeftuinen 2018

Introductie

In een proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie Proeftuinen 2018 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen. Met de nieuwe of verbeterde proeftuinen besparen innovatieve mkb’ers in Drenthe, Fryslân en Groningen tijd en geld en komen nieuwe producten gemakkelijker én sneller op de markt. Hoe dit werkt? De subsidie kan worden aangevraagd door het innovatiecluster dat een proeftuin beheert. Deze proeftuin is een (fysieke) locatie waar data, apparaten en expertise ter beschikking worden gesteld aan derden, zoals ondernemers. Zij kunnen hier hun prototypen testen.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
30 november 2018
Besluit op aanvraag
3 maanden
Resterend budget
€ 7.000.000,- ?
Subsidiepercentage
40-45 ?
Success rate
70% in 2017 ?

Voor wie

Het innovatiecluster (één juridische entiteit) dat een proeftuin beheert en beschikbaar stelt kan de subsidie aanvragen. De proeftuin is gevestigd in Drenthe, Fryslân en/of Groningen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Kosten voor investeringen in de proeftuin, bijvoorbeeld het opzetten, uitbouwen of verbeteren (zie ook Artikel 27 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening).
 • Exploitatiekosten voor personeel, administratie en algemene kosten;
 • Kosten voor het aansturen van het cluster en het verbeteren van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen van zakelijke ondersteunende diensten voor de proeftuin;
 • Marketingkosten voor de proeftuin om zo de zichtbaarheid te verhogen en nieuwe organisaties aan te trekken;
 • Het beheer van de proeftuinfaciliteiten, opleidingsprogramma’s, workshops en conferenties.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het innovatiecluster is één juridische entiteit;
 • Alleen die ene organisatie die de proeftuin (en daarmee het innovatiecluster) exploiteert komt in aanmerking voor de subsidie;
 • De proeftuin is open voor derden en met name gericht op midden- en kleinbedrijven;
 • De vergoeding die deelnemers betalen voor het gebruik van de proeftuin is marktconform;
 • De proeftuin is bedoeld voor innovaties gericht op zekere, schone en efficiënte energie, schone, veilige watervoorziening, gezondheid, demografie en welzijn en/of voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie;
 • De subsidie wordt gebruikt voor het opzetten, uitbouwen, verbeteren of verbinden van proeftuinen;
 • Wanneer het gaat om het verbinden van verschillende proeftuinen, bevindt in ieder geval één proeftuin zich in Noord-Nederland;
 • Subsidie wordt verleend voor maximaal 3 jaar (investerings- en exploitatiekosten in de aanloopfase van de proeftuin);
 • Kosten voor het verrichten van test- en ontwikkelwerkzaamheden met en voor de gebruikers van de proeftuin zijn niet subsidiabel.

Verordening, wet- en regelgeving

Alle documenten downloaden

Ik wil Proeftuinen 2018 aanvragen

afbeelding heb je een innovatief idee?

Heb jij een innovatief idee en wil je weten of je subsidie kunt krijgen?

Team Proeftuinen denkt graag met je mee.

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil Proeftuinen 2018 aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall