Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Subsidie Proeftuinen 2018

Afbeelding proeftuinen alles begint met een idee

Introductie

In een proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie Proeftuinen 2018 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen. Met de nieuwe of verbeterde proeftuinen besparen innovatieve mkb’ers in Drenthe, Fryslân en Groningen tijd en geld en komen nieuwe producten gemakkelijker én sneller op de markt. Hoe dit werkt? De subsidie kan worden aangevraagd door het innovatiecluster dat een proeftuin beheert. Deze proeftuin is een (fysieke) locatie waar data, apparaten en expertise ter beschikking worden gesteld aan derden, zoals ondernemers. Zij kunnen hier hun prototypen testen.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
30 april 2019
Besluit op aanvraag
3 maanden
Resterend budget
€ 3.473.717,10 ?
Subsidiepercentage
40-45 ?
Success rate
70% in 2017 ?

Voor wie

Het innovatiecluster (één juridische entiteit) dat een proeftuin beheert en beschikbaar stelt kan de subsidie aanvragen. De proeftuin is gevestigd in Drenthe, Fryslân en/of Groningen.

Het deelplafond voor Specifieke doelstelling D "Een hoger aandeel van de innovaties in Noord-Nederland is gericht op CO2-reductie" is uitgeput. Projecten die hierop toezien kunnen nog wel een aanvraag indienen binnen het deelplafond voor Specifieke doelstelling C "Meer innovatie en valorisatie in het MKB".

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Kosten voor investeringen in de proeftuin, bijvoorbeeld het opzetten, uitbouwen of verbeteren (zie ook Artikel 27 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening).
 • Exploitatiekosten voor personeel, administratie en algemene kosten;
 • Kosten voor het aansturen van het cluster en het verbeteren van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen van zakelijke ondersteunende diensten voor de proeftuin;
 • Marketingkosten voor de proeftuin om zo de zichtbaarheid te verhogen en nieuwe organisaties aan te trekken;
 • Het beheer van de proeftuinfaciliteiten, opleidingsprogramma’s, workshops en conferenties.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het innovatiecluster is één juridische entiteit;
 • Alleen die ene organisatie die de proeftuin (en daarmee het innovatiecluster) exploiteert komt in aanmerking voor de subsidie;
 • De proeftuin is open voor derden en met name gericht op midden- en kleinbedrijven;
 • De vergoeding die deelnemers betalen voor het gebruik van de proeftuin is marktconform;
 • De proeftuin is bedoeld voor innovaties gericht op zekere, schone en efficiënte energie, schone, veilige watervoorziening, gezondheid, demografie en welzijn en/of voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie;
 • De subsidie wordt gebruikt voor het opzetten, uitbouwen, verbeteren of verbinden van proeftuinen;
 • Wanneer het gaat om het verbinden van verschillende proeftuinen, bevindt in ieder geval één proeftuin zich in Noord-Nederland;
 • Subsidie wordt verleend voor maximaal 3 jaar (investerings- en exploitatiekosten in de aanloopfase van de proeftuin);
 • Kosten voor het verrichten van test- en ontwikkelwerkzaamheden met en voor de gebruikers van de proeftuin zijn niet subsidiabel.

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

Het Newborn gezondheidslab bij je thuis

Newborn
"Groningen loopt voorop met onderzoek naar healthy ageing. Daar mogen we trots op zijn"
Jackie Dekens
Bekijk case
.
Het Newborn gezondheidslab bij je thuis

Gezond opgroeien begint al in de baarmoeder. UMCG, Center for Development & Innovation (CDI),  Lifelines, Philips en de Life Cooperative van noordelijke mkb’ers bundelen hun krachten in het project Living Lab Newborn om nieuwe producten te ontwikkelen die helpen bij een zo goed mogelijke start. Jackie Dekens, projectmanager bij het CDI: ‘Living Lab Newborn is een real life laboratorium, bij de gezinnen thuis.’

En dat is van grote waarde voor bedrijven in het Noorden. ‘Als midden-kleinbedrijf kun je nu op grote schaal innovaties testen en data verzamelen, wat voor de optimale ontwikkeling van bijvoorbeeld apps en slimme apparaten heel belangrijk is. Living Lab Newborn biedt deelnemende bedrijven het laboratorium en de referentiewaarden die belangrijk zijn.

Living Lab Newborn

 

 
 
 
 
 
 
 
Testen

Er is ruimte voor maximaal 1500 jonge gezinnen om deel te nemen. Het plan is om dit najaar te starten. Terwijl slimme devices in de huizen van de deelnemers continu de omgevings- en gezondheidsfactoren meten, kan die data weer gebruikt worden voor nieuwe producten of de verbetering van producten die op dat moment getest worden. ‘We meten bijvoorbeeld de tijd dat een baby huilt,’ licht Jackie Dekens toe. ‘Dat is waardevolle informatie voor een fabrikant die een babyfoon op de markt wil brengen die troostende geluiden afspeelt als een baby huilt.’

Of neem een bedrijf dat een healthtracker ontwikkelt. ‘Ze hebben bedacht dat hun polsband een melding geeft op de smartphone op het moment dat je bloeddruk te hoog is. Een te hoge bloeddruk komt regelmatig voor bij zwangere vrouwen en is ongezond voor henzelf en voor het kind. We kunnen deze vrouwen de polsband aanbieden, zodat zij gelijk hun persoonlijke gezondheidsresultaten zien. De ondernemer kan het product vervolgens verder finetunen met de gemeten gezondheidsgegevens van voor en na het dragen, maar ook met de persoonlijke ervaring van de gebruiker.’ 

Voorsprong

Bedrijven krijgen met Living Lab Newborn de mogelijkheid om innovaties en eHealth devices die bijdragen aan de gezondheid in huis te plaatsen en te laten testen door ouders en jonge kinderen. ‘Met de testresultaten kunnen producten sneller en slimmer onderbouwd op de markt gebracht worden. Dus niet alleen de gezondheid van gezinnen en nieuwe generaties wordt er beter van, maar ook de positie van bedrijven in het Noorden verbetert.’   

Lifelines

De afgelopen maanden zijn de initiatiefnemers van Living Lab Newborn druk bezig geweest met het organiseren van alle randvoorwaarden. Mede dankzij subsidie is de beveiligde I(C)T-infrastructuur voor de geanonimiseerde data-uitwisseling aangelegd. Alle onderzoeksdata vanuit Living Lab Newborn wordt bovendien (ook anoniem) toegevoegd in de Medische Biobank van Lifelines. ‘Groningen loopt voorop met onderzoek naar healthy ageing,’ aldus Jackie Dekens. ‘Daar mogen we trots op zijn.’

 

Ik wil Proeftuinen 2018 aanvragen

afbeelding heb je een innovatief idee?

Heb jij een innovatief idee en wil je weten of je subsidie kunt krijgen?

Team Proeftuinen denkt graag met je mee.

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil Proeftuinen 2018 aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall