Valorisatie 2023 Klein (van €100.000 tot €350.000)

Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Maximaal bedrag € 350.000
Resterend budget € 2.500.000
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Maakt jouw innovatieve project economische en maatschappelijke impact op Noord-Nederland? En draag je bij aan een slimmer, groener, socialer en inclusievere regio? Ontwikkel, test en demonstreer met deze subsidie (€ 100.000 tot € 350.000) een vernieuwend prototype product, dienst of proces.

Mijn dossier

Voor deze subsidie moet je eerst een projectvoorstel indienen, voordat je een aanvraag kunt indienen. Uitleg en informatie over het projectvoorstel, vind je op deze pagina 'Projectvoorstel in 2 pagina's'.

Naar verwachting volgt een openstelling van de subsidie Valorisatie voor kleinere valorisatieprojecten vanuit het Europese EFRO fonds (tot €350.000) in september 2024.

Webinar subsidie Valorisatie 2023 

Op dinsdag 11 juli 2023 organiseerden we een kort, interactief webinar over de subsidie Valorisatie 2023. De bijbehorende presentatie download je via deze link. Hieronder kun je dit webinar terugkijken. 

Maak jij met jouw project economische en maatschappelijke impact op Noord-Nederland? En zorg je hierbij voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en probeer je samen met partners dingen uit? Met deze subsidie uit het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dagen wij partijen uit om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa. 

Met deze Valorisatie 2023 bouw, test en demonstreer je een vernieuwend prototype product, dienst of proces en:  
1) benut je de kansen van de vier RIS3-transities om tot innovatie te komen; 
2) draag je bij aan unieke, regionale, economische sterktes; 
3) maak je gebruik van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen, bij voorkeur in samenwerking met elkaar;  
4) los je een probleem op, waar mogelijk doe je dit samen met een regionale probleemeigenaar; 
5) draag je bij aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van je bedrijf.  

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is in de basis bedoeld voor mkb’ers in Noord-Nederland. Maar ook andere partijen – van binnen én buiten de regio – mogen meedoen en een aanvraag indienen. De subsidie kan aangevraagd worden door natuurlijke ondernemingsvormen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het ontwikkelen, testen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces

Wat zijn de voorwaarden?

 • De subsidieaanvraag van het project ligt tussen de € 100.000 en € 350.000. Dit noemen wij kleine projecten. Het maximale subsidiebedrag per projectpartner is € 200.000

 • Samenwerken is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd (en in sommige gevallen beloond met een hoger subsidiepercentage)

 • Vraag je deze subsidie aan voor een samenwerkingsproject? Dan moet dit een samenwerking zijn met een grote onderneming en/of kennisinstelling. Projecten waarbij alleen sprake is van een samenwerking tussen twee of meer mkb-ondernemingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie

 • Het standaard subsidiepercentage is 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Werk je samen met een andere onafhankelijke onderneming of een kennisinstelling? Dan wordt dit percentage met 10% verhoogd. Werk je met een andere onderneming én een kennisinstelling samen? Dan verhogen we dit percentage met nog eens 10%. Het maximale subsidiepercentage is 45%

 • Om als samenwerkingsverband met ondernemingen in aanmerking te komen voor verhoging van het subsidiepercentage, mag geen van de ondernemingen meer dan 70% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie, voor haar rekening nemen. Ook moet ten minste één van de samenwerkende ondernemingen behoren tot het mkb

 • Werk je samen met een kennisinstelling? De verhoging van subsidiepercentage geldt alleen wanneer de kennisinstelling ten minste 10% van de kosten, die in aanmerking komen voor de subsidie, draagt. Ook moet deze kennisinstelling het recht hebben eigen onderzoeksresultaten te publiceren

 • Projectpartners zijn onafhankelijk van elkaar samenwerkende partijen die een aantoonbaar belang hebben bij het project. Zij mogen geen partnerondernemingen van elkaar zijn of met elkaar verbonden zijn

 • Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld via een tender. Dit betekent dat alleen de kwalitatief beste projecten subsidie ontvangen. En omdat we minder middelen beschikbaar hebben voor deze subsidie, zijn we selectiever in het toewijzen van projecten. Wanneer je met jouw aanvraag een optimale bijdrage levert aan de uitgangspunten in het openstellingsbesluit, is de kans groter dat je subsidie ontvangt. Uiteraard moet jouw aanvraag wel voldoende punten krijgen van de deskundigencommissie om in aanmerking te komen voor subsidie 

Planning

We realiseren ons dat een volledig uitgewerkt projectvoorstel de nodige tijd en energie kost. Daarom hebben we besloten om het aanvraagproces te laten verlopen in twee fasen:

 1. Een voortraject met een projectvoorstel 
 2. Een subsidieaanvraag met een uitgewerkt projectplan

Het projectvoorstel kun je inleveren op het moment dat het jou uitkomt. Houd rekening met onze reactie termijn van 3 weken. Dit betekent dat je jouw projectvoorstel uiterlijk 1 september 2023 12.00 uur kunt indienen, om voor deze subsidieronde in aanmerking te komen.

Let op! Het indienen van een projectvoorstel is een verplichte stap in het aanvraagproces.

Vanaf 3 juli 2023 start het proces van het indienen van jouw subsidieaanvraag.

Voor het indienen van jouw subsidieaanvraag doorloop je dus de volgende stappen:  

 • Stap 1 - Indienen projectvoorstel tot 1 september 2023 12.00 uur
 • Stap 2 - Ontvangst reflectieverslag
 • Stap 3 - Indienen volledige aanvraag tot 28 september 2023 12.00 uur

Wil je meer informatie over het proces van projectvoorstel naar het indienen van een volledige aanvraag? Lees dan verder op de pagina Projectvoorstel valorisatie 2023

Jouw volledige aanvraag indienen?

Lees hier wat je nodig hebt

Ocean Grazer wil energie opslaan op zee

Raak geïnspireerd

Windmolens uitzetten omdat het te hard waait. Het klinkt paradoxaal. Toch gebeurt dat geregeld, omdat het elektriciteitsnet overbelast is.

Foto Frits Bliek, directeur Ocean Grazer

Wat zijn de verschillen tussen deze Valorisatie subsidie en eerdere Valorisatie subsidies?

De Valorisatie 2023 Klein (van €100.000 tot €350.000) lijkt veel op eerdere Valorisatie subsidies. Wel zijn er een paar belangrijke verschillen, zowel op inhoud als in het proces. Deze verschillen zitten in de subsidievoorwaarden en de mogelijke samenwerkingsvormen.

Subsidievoorwaarden 

 • Bij eerdere soortgelijke subsidies was er veel ruimte voor individuele projecten. Bij deze Valorisatie subsidie zetten we meer in op samenwerking, bijvoorbeeld met kennisinstellingen. Hierbij is het ook belangrijk dat je bijvoorbeeld gebruik maakt van bestaande proeftuinen en kennisclusters. Op die manier maken we samen meer maatschappelijk impact 
 • We stimuleren alle partijen om kennis te delen en samen te werken. Hiermee maken we de netwerken sterker en dragen projecten bij aan het regionale innovatie-ecosysteem  

Mogelijke samenwerkingsvormen 

Let op! Kleine projecten waarbij sprake is van samenwerking tussen twee of meer mkb-ondernemingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie is bedoeld voor kleine projecten waarbij mkb-ondernemingen individueel of in samenwerking met een grootbedrijf en/of kennisinstelling een aanvraag willen indienen.  

Voor kleine samenwerkingsprojecten tussen twee of meer mkb-ondernemingen kun je mogelijk een aanvraag indienen voor de MIT R&D Samenwerking 2023

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

MIT Haalbaarheid 2024

Open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 september 2024

Subsidie voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces. Ontvang subsidie voor 40% van de kosten voor o.a. materiaal, uren en het inschakelen van een deskundige.

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

(Verder) werken aan onderscheidend vermogen (EFRO)

Sluit binnenkort
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 mei 2024

Werken jullie aan nieuwe maatschappelijk-economische verdienmodellen waarmee Noord Nederland een verschil kan maken? Doen jullie dit volgens een heldere visie en een systematische aanpak en zijn jullie toe aan een nieuwe stap in dit proces? Vraag dan deze subsidie aan.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2020

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Mkb-ondernemers in Noord- en Midden-Groningen die gaan investeren kunnen subsidie van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG aanvragen als deze investering nieuwe banen oplevert.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Valorisatie 2023 Middelgroot (van €350.000 tot €800.000)

Open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Maakt jouw innovatieve project economische en maatschappelijke impact op Noord-Nederland? En draag je bij aan een slimmer, groener, socialer en inclusievere regio? Ontwikkel, test en demonstreer met deze subsidie (€ 350.000 tot € 800.000) een vernieuwend prototype product, dienst of proces.

Mkb haalbaarheidsvoucher (EFRO)

Open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 30 november 2024

Ben jij een mkb'er? En wil jij de haalbaarheid van jouw innovatieve idee toetsen? Dit kan bij een noordelijke proeftuin. Vraag deze subsidie aan voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek bij een noordelijke proeftuin.

MIT Haalbaarheid 2023

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces. Ontvang subsidie voor 40% van de kosten voor o.a. materiaal, uren en het inschakelen van een deskundige.

Innoveren VIA organisatie-innovatie (2020)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*50%* subsidie voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen.

EBG InnovatieregelinG 2020

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang een subsidie voor het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of productiemethode.

Samenwerking voor innovaties - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Veenkoloniën

Samenwerking voor innovaties - Noord-Nederland

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Noord-Nederland

Samenwerking voor innovaties - Groningen

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Groningen

Samenwerking voor innovaties - Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Fryslân

Samenwerking EIP - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Veenkoloniën

Samenwerking EIP - Groningen

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Groningen

Samenwerking EIP - Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Fryslân

Samenwerking EIP - Drenthe

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Drenthe

MIT R&D Samenwerking Noord-Nederland 2020

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

MIT Haalbaarheid 2022

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*40%* subsidie voor een haalbaarheidsproject

Tender Valorisatie 2022

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de tender Valorisatie uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dagen wij partijen uit om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen.

Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie van Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen.

Valorisatie 2019

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie van Valorisatie 2019 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen.

Valorisatie 2018

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie van Valorisatie 2018 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen.

Tender Valorisatie 2017

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie van Valorisatie 2017 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen.

Open Innovatie Call

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De Open Innovatie Call is een uitnodiging aan bedrijven en kennisinstellingen om samen te bouwen aan een sterk innovatieklimaat.

REACT EU: Innovatie-ecosysteem Kennisinstellingen

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie wordt gefinancierd uit het React EU Fonds. Met het subsidiebudget uit dit Fonds stimuleert de Europese Unie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

REACT EU: Innovatie-ecosysteem Duurzame gezondheid

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Speel jij, samen met andere ondernemers, bedrijven en (kennis)instellingen, in op de toekomst en maatschappelijke uitdagingen uit de RIS3 die de komende jaren hét verschil gaan maken voor Noord-NL?

Proeftuinen 2019

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

In een proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie Proeftuinen 2019 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen.

Proeftuinen 2018

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

In een proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie Proeftuinen 2018 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen.

Proeftuinen 2016 ronde 2

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

In een proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie Proeftuinen 2016 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen.

Proeftuinen 2016

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

In een proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie Proeftuinen 2016 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen.

Open Innovatiekans Noord-Nederland

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Speel jij, samen met andere ondernemers, bedrijven en (kennis)instellingen, in op de toekomst en maatschappelijke uitdagingen uit de RIS3 die de komende jaren hét verschil gaan maken voor Noord-NL?

Open Innovatie Call 2019

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De Open Innovatie Call is een uitnodiging aan bedrijven en kennisinstellingen om samen te bouwen aan een sterk innovatieklimaat.

Kennisontwikkeling 2019: Kennisontwikkelingsproject

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie van Kennisontwikkeling 2019 is bedoeld voor mkb’ers om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen.

Kennisontwikkeling 2018: Kennisontwikkelingsproject

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Kennis is een onmisbare voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken en processen komt innovatie immers niet tot stand.

Kennisontwikkeling 2017

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Kennis is een onmisbare voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken en processen komt innovatie immers niet tot stand.

Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ga jij je bedrijf vestigen in de gemeente Hoogeveen, Coevorden of Emmen óf ben jij hier al gevestigd en ga je investeren in gebouwen, uitbreiding en/of duurzame bedrijfsuitrusting?

Bedrijvenregeling Dutch TechZone (RID)

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Drenthe (RID) kunnen ondernemingen in de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen subsidie krijgen op de aankoop van gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting.

Bedrijvenregeling Dutch TechZone (APR)

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ondernemers met projecten die nieuwe banen en bedrijvigheid opleveren in de gemeenten Hoogeveen, Coevorden of Emmen kunnen subsidie ontvangen voor arbeidsplaatsen.

MIT Haalbaarheid 2021

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*40%* subsidie voor een haalbaarheidsproject

Bedrijvenregeling Drenthe 2021-2022

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij een (toekomstig) mkb'er in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld of De Wolden? Groeit jouw bedrijf omdat je bezig bent met vestiging, uitbreiding en/of innovatie?

MIT 2020 Haalbaarheid

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*40%* subsidie voor een haalbaarheidsproject