Kabinet trekt 250 miljoen extra uit voor subsidieregeling Groningen. Lees hier het hele nieuwsbericht.

Geplaatst op 14 januari 2022

Heb je vragen over de subsidie Verduurzaming & Verbetering Groningen €10.000? Bekijk onze actuele en veelgestelde vragen.

Geplaatst op 14 januari 2022
 

Hydrologische maatregelen PAS - Fryslân 2022

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS en niet productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en/of biodiversiteit met een directe link met de landbouw. Het doel van deze subsidie is het verder versterken van de natuur en biodiversiteit in NNN- gebieden en bij te dragen aan de KRW-doelen.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
03 februari 2022 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 2.600.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Landbouwondernemers en -organisaties, grondeigenaren en -gebruikers, natuur- en landschapsorganisaties en provincies. Of een samenwerkingsverband van deze partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Niet-productieve hydrologische maatregelen PAS met een aangetoonde link met de landbouw.
  • Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit met een aangetoonde link met de landbouw.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project.
  • De investering dient, of tenminste grotendeels, plaats te vinden in één of meerdere NNN-gebieden zoals aangegeven op de kaarten behorende bij deze openstelling.
  • Het totaal aan proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke maatregelen bedraagt maximaal 30% van de totale subsidiabele kosten.
  • Subsidie wordt verstrekt voor maatregelen met een directe link met de landbouw.
  • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
  • Hoogte van de subsidiabele kosten bedragen na beoordeling minimaal 500.000 euro.
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit + bijlagen PAS Fryslân 2022
8.2mb

Ik wil subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen hydrologische maatregelen PAS Fryslân 2022

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag.

plattelandsontwikkeling@snn.nl   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall