LEADER Noardeast-Fryslân

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel, en de voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland.
De Lokale Actiegroep (LAG) Noordoost-Fryslân wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Deze kansen zijn vastgelegd in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Je komt in aanmerking voor subsidie als de LAG jouw project als kansrijk beoordeelt. De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 150.000,- per project.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
20 oktober 2022 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 1.560.700,- ?
Subsidiepercentage
max 50% ?

Voor wie

Ondernemers en (semi-)overheden

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Activiteiten voor het versterken van de sociale cohesie

  • Activiteiten voor het stimuleren van de zelfsturing van dorpen

  • Activiteiten voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap

Wat zijn de voorwaarden?

  • De activiteiten en thema's zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Noordoost-Fryslân

  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal € 43.750,-

  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal € 150.000,-

  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit en Lokale ontwikkelingsstrategie

Download alle documenten

Ik wil LEADER-subsidie Noordoost-Fryslân aanvragen

Cases

Raak geïnspireerd

"Culturele voorzieningen zijn noodzakelijk om krimpgebieden in leven te houden”

Anke Bijlsma

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

 

Voor vragen en informatie over de inhoud van je project kun je bellen of mailen met de contactpersoon in je provincie.

Contactgegevens provincie Fryslân

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall