Contact

 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

LEADER Noardwest-Fryslân

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden (excl. stad).
De Lokale Actiegroep (LAG) Noardwest-Fryslân wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Deze kansen zijn vastgelegd in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Je komt in aanmerking voor subsidie als de LAG jouw project als kansrijk beoordeelt. De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie. De subsidie kan oplopen tot maximaal 150.000 euro per project.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
22 oktober 2020 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 850.000,00 ?
Subsidiepercentage
max 50% ?

Voor wie

Ondernemers en (semi-)overheden

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Activiteiten voor het versterken van de (economische) veerkracht van Noardwest-Fryslân
 • Activiteiten voor het stimuleren van sociale innovatie
 • Activiteiten voor het versterken van de relatie stad-platteland
 • Het bieden van ondersteuning bij het uitwerken van onderzoeken en experimenten

Wat zijn de voorwaarden?

 • De activiteiten en thema's zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Noardwest-Fryslân
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 43.750 euro
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 150.000 euro
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Heb je al een LEADER subsidie Noardwest-Fryslân aanvraag ingediend?

Ga naar de pagina LEADER Noardwest-Fryslân "ik heb aangevraagd" om lezen wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

                                                                   LEADER Noardwest-Fryslân aangevraagd

Openstellingsbesluit en Lokale ontwikkelingsstrategie

Download alle documenten

Ik wil LEADER-subsidie Noardwest-Fryslân aanvragen

Raak geïnspireerd

“Ondernemers in Harlingen werken samen om het gasten nog beter naar de zin te maken.”

Vincent Wienbelt
Foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN  

Of bel (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

 

Voor vragen en informatie over de inhoud van je project kan je bellen of mailen met de contactpersoon in je provincie.

Contactgegevens provincie Fryslân

Ik wil LEADER-subsidie Noardwest-Fryslân aanvragen

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall