LEADER Noardwest-Fryslân

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden (excl. stad).
De Lokale Actiegroep (LAG) Noardwest-Fryslân wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Deze kansen zijn vastgelegd in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Je komt in aanmerking voor subsidie als de LAG jouw project als kansrijk beoordeelt. De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 150.000,- per project.

In het kort

Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 1.471.200,- ?
Subsidiepercentage
max 50% ?

Voor wie

Ondernemers en (semi-)overheden

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Activiteiten voor het stimuleren van sociale innovatie

  • Activiteiten voor verbeteren van de relatie stad-platteland

  • Het geven van een economische impuls aan het gebied Noardwest Fryslân

  • Het bieden van ondersteuning bij het uitwerken van onderzoeken en experimenten

Wat zijn de voorwaarden?

  • De activiteiten en thema's zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Noardwest-Fryslân

  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal € 43.750,-

  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal € 150.000,-

  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Heb je al een LEADER subsidie Noardwest-Fryslân aanvraag ingediend?

Ga naar de pagina LEADER Noardwest-Fryslân "ik heb aangevraagd" om lezen wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

                                                                   LEADER Noardwest-Fryslân aangevraagd

Openstellingsbesluit en Lokale ontwikkelingsstrategie

Download alle documenten

Cases

Raak geïnspireerd

“Ondernemers in Harlingen werken samen om het gasten nog beter naar de zin te maken.”

Vincent Wienbelt

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

 

Voor vragen en informatie over de inhoud van je project kan je bellen of mailen met de contactpersoon in je provincie.

Contactgegevens provincie Fryslân

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall