Niet-productieve investeringen water - Fryslân 2021 (regulier)

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen water voor KRW-doelen afkomstig uit de KRW-nota's of het Waterhuishoudingsplan. Dit kan bijvoorbeeld voor het verbreden van te smalle hoofdwatergangen en het verbreden en/of natuurvriendelijk inrichten van KRW-hoofdwatergangen of KRW-boezemkanalen. De investering dient uitgevoerd te worden op locaties die zijn aangegeven op de "KRW Opgavenkaart POP3 2021". Bij de uitvoering van de maatregelen moet een directe link met de landbouw zijn.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
15 juli 2021 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 3.400.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Niet-productieve investeringen water voor KRW-doelen afkomstig uit de KRW-nota’s of het Waterhuishoudingsplan.
  • Alle subsidiabele kosten vind je in het openstellingsbesluit.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project.
  • De investering dient uitgevoerd te worden op locaties die zijn aangegeven op de "KRW Opgavenkaart POP3 2021".
  • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen met een directe link met de landbouw.
  • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
  • Hoogte van de subsidiabele kosten bedragen na beoordeling minimaal 200.000 euro.
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit en KRW-opgavenkaart

Download alle documenten

Ik wil subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen water - Fryslân 2021

Cases

Raak geïnspireerd

“Minder wateroverlast door de natuur te herstellen”

Gerard Zeemans

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall