Contact

 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Samenwerking voor innovaties - Veenkoloniën 2020

Ontvang subsidie voor innovatieprojecten die betrekking hebben op productiviteitsverhoging van de zetmeelaardappelteelt in de Veenkoloniën door het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen met een hoog eiwitgehalte.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
27 november 2020 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 450.000,00 ?
Subsidiepercentage
40%, 70% of 100% ?

Voor wie

Een samenwerkingsverband bestaande uit tenminste één landbouwer en geen van de partijen neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het uitvoeren van een innovatieproject dat zich bevindt op TRL niveau 4,5,6 of 7
 • Het uitvoeren van een innovatieproject dat betrekking heeft op productiviteitsverhoging van de zetmeelaardappelteelt in de Veenkoloniën door het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen met een hoog eiwitgehalte
 • Het uitvoeren van een innovatieproject waarbij wordt samengewerkt om doelstellingen uit het Programma Innovatie Veenkoloniën 2020 te behalen

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project wordt geheel of grotendeels uitgevoerd in de Veenkoloniën
 • Subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van het project
 • Aan het samenwerkingsverband neemt tenminste één landbouwer deel
 • Het project heeft als doel het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties
 • Het innovatieproject bevindt zich op TRL niveau 4,5,6 of 7
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 400.000 euro
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 450.000 euro
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Download alle documenten

Ik wil subsidie aanvragen voor samenwerking voor innovaties

foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

POP3@snn.nl   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil subsidie aanvragen voor samenwerking voor innovaties

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall