eHerkenning nodig bij aanvraag

Het JTF-webportaal werkt voortaan alleen nog met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH2+. Het kan even tijd kosten om dit aan te vragen. Wees daarom op tijd met jouw aanvraag voor eHerkenning. Lees meer over het aanvragen van eHerkenning via deze pagina.

Subsidie investering en opleiding (JTF) aanvragen?

Heb je interesse in de Subsidie investering en opleiding (JTF) en wil jij je aanvraag zo goed mogelijk voorbereiden? Op deze pagina lees je hoe je dat doet. 

Stappenplan aanvraag indienen

 1. Stap 1: Download het format Projectplan en ga in gesprek met de provincie en het SNN. Neem contact op met: Europeseprogrammas@provinciegroningen.nl of jtf@snn.nl
 2. Stap 2 : Doe een aanvraag! Via onderstaande knop start je de aanvraag. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Benodigde documenten

Upload onderstaande documenten bij jouw aanvraag:

 • Ondertekening aanvraag*;
 • Projectplan*;
 • Begroting en financieringsplan*;
 • Uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Juridische organisatiestructuur, inclusief eventuele concernrelaties;
 • Mkb-verklaring*;
 • Meest recente vastgestelde (geconsolideerde) jaarrekening of in geval van startende onderneming de openingsbalans;
 • (Uncommited) term sheet*;
 • Bankafschrift voor validering van het bankrekeningnummer;
 • Een verklaring (niet) in financiële moeilijkheden*;
 • Door onafhankelijke partij opgestelde onderbouwing CO2 reductie (A3), waaruit blijkt dat de investering:
  • Noodzakelijk is voor de transitie van de onderneming of de vestiging naar nul CO2 emissie; of
  • Binnen de EU leidt tot minimaal 40% CO2 reductie in de waardeketen waarvan het investeringsproject deel uitmaakt in vergelijking met de oorspronkelijke situatie of een relevante alternatieve productieroute.
 • Opleidingsplan*;
 • Businessplan inclusief exploitatiebegroting voor de uitvoeringsperiode van het project en de eerste twee jaren operationele fase;
 • Een analyse van de steunruimte op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening conform artikel 2.1.14;
 • Wetgevingsschema (een overzicht wanneer alle benodigde vergunningen zijn aangevraagd en verkregen)*;
 • Bij een grote onderneming: analyse waaruit blijkt dat het verwachte banenverlies zonder de investering groter zou zijn dan het verwachte aantal gecreëerde banen.

Optioneel

 • Machtigingsformulier*;
 • Strategisch HR beleidsplan;
 • Schriftelijke afspraken of intentieverklaringen;
 • Omzet overzicht ten behoeve van stuwend karakter;
 • Ontvangstbewijs van een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning (indien vereist voor projectrealisatie);
 • Onderbouwde toelichting zekerstelling grondstoffen en afzet (bijvoorbeeld intentieovereenkomsten); MER of vergunningsaanvraag voorzien van toelichting op welke normen bovenwettelijke emissies worden bereikt.

* Maak bij de aanvraag gebruik van onderstaande formats en formulieren.

Documenten die je nodig hebt voor je aanvraag

Download alle documenten

Downloads

Download alle documenten

Subsidie investering en opleiding (JTF) aanvragen?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall