Voucherregeling MKB Fryslân 2023

Wil jij als mkb’er verder groeien met jouw onderneming? Met deze subsidie kun je een voucher ontvangen voor bedrijfsontwikkeling of strategisch HR.

Bedrijfsontwikkeling
Kies je voor bedrijfsontwikkeling? Dan kun je de voucher aanvragen om een adviesplan te laten opstellen door een externe deskundige. Dit kan een ondernemings-, financierings-, procesoptimalisatie- of innovatieplan zijn. Ook kun je een adviesplan laten opstellen voor energiebesparing.

Strategisch HR
Wil je in strategisch HR investeren? Dan kun je een voucher aanvragen om een adviesplan te laten opstellen op het gebied van strategisch HR. Ben je (DGA)-eigenaar of MT-lid? Dan kun je met deze subsidie ook een voucher aanvragen voor het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling.

Let op!
Bij het indienen van je aanvraag kies je voor welk onderdeel je een aanvraag wilt indienen: bedrijfsontwikkeling of strategisch HR. In totaal mag je twee keer een subsidie ontvangen voor de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023. Heeft jouw onderneming al twee keer subsidie ontvangen? Dan kun je geen aanvraag meer indienen.

Het is het binnen de Voucherregeling MKB Fryslân 2021 - 2023 niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholing voor personeel en ondernemers. Er zijn wel andere platforms waar hiervoor terecht kunt. Via Het Noorden Werkt door kunt je het regionale platform (RMT) benaderen en voor overige scholingsvragen waaronder praktijkleren kun je terecht bij Fryslân Werkt

De provincie Fryslân wil actuele ondernemersthema’s ondersteunen op het gebied van vergroting van de circulaire economie, de inzetbaarheid van werknemers en medewerkers, inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt of het digitaliseren van de onderneming.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2023 ?
Besluit op aanvraag
6 weken ?
Resterend budget
€ 615.049,50 ?
Subsidiepercentage
50%
Success rate
79% ?
Maximale subsidie
€ 2.500 of € 5.000 ?

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in de provincie Fryslân.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het laten opstellen van een ondernemings-, financierings- of procesoptimalisatieplan door een externe deskundige

 • Het laten opstellen van een HR-beleidsplan (inclusief implementatie) door een externe deskundige

 • Het laten opstellen van een adviesplan voor energiebesparing door een externe deskundige

 • Het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling (door (DGA)-eigenaren en MT-leden)

 • Het laten opstellen van een innovatie-adviesplan door een externe deskundige

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op bedrijfsontwikkeling, innovatie, strategisch HR of strategische ondernemersontwikkeling

 • Er zijn nog geen contracten aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag (dit houdt in dat je de offerte nog NIET hebt ondertekend)

 • De externe deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren

 • Bij het laten opstellen van een plan wordt het project binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond

 • Bij het volgen van een opleiding wordt het project binnen 12 maanden na toezegging van de subsidie afgerond

 • Bij het volgen van een opleiding ontvang je na afloop een scholingsbewijs

Een aantal veelgestelde vragen

 • Er is op dit moment budget beschikbaar voor twee onderdelen: bedrijfsontwikkeling of strategisch HR. Bij het indienen van je aanvraag kies je voor welk onderdeel je een aanvraag wilt indienen: 

  • Laat je een ondernemers-, financierings-, procesoptimalisatie- of een innovatie-adviesplan opstellen? Dan valt jouw aanvraag onder bedrijfsontwikkeling.
  • Laat je een HR-beleidsplan opstellen, of is er sprake van het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling? Dan valt jouw aanvraag onder strategisch HR. 

  Let op: je kunt niet twee onderdelen combineren in één aanvraag.

 • In totaal mag je twee keer een subsidie ontvangen voor de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023. 

  Heb je bijvoorbeeld in 2021 subsidie ontvangen? Dan kun je in 2022 nog één aanvraag indienen. 

 • Nee, dit mag niet. Hiermee geef je al een akkoord op de activiteiten en ga je de verplichting aan met de externe deskundige. 

 • Als je subsidie aanvraagt voor het onderdeel bedrijfsontwikkeling of innovatie-advies, dan mag de deskundige alleen het plan opstellen. Uitvoerende werkzaamheden vallen niet onder subsidiabele kosten. Dit omdat we willen stimuleren dat de deskundige helpt om een bepaalde richting op te gaan. Het is de bedoeling dat je vervolgens zelf de vervolgstappen gaat nemen op basis van het advies in het plan.

  Als je subsidie aanvraagt voor het onderdeel strategisch HR, dan zijn uitvoerende werkzaamheden wel subsidiabel.

Alle veelgestelde vragen

Regeling & toelichting

Download alle documenten

Wil je sparren over bedrijfsontwikkeling, innovatie of strategisch HR?

Ynbusiness kijkt graag met je mee!

Mail met Ynbusiness

Bel met Ynbusiness 

 

Ik wil Voucherregeling MKB Fryslân 2023 aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall