Subsidie Waardevermeerdering

Ben jij woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? En heb jij een schaderapport of schadevergoeding van € 1.000 of hoger ontvangen van het IMG? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken. Je kunt maximaal € 4.000 subsidie krijgen om bijvoorbeeld de vloer te isoleren, HR++(+) glas te plaatsen of zonnepanelen te installeren. 

Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023

De subsidie Waardevermeerdering loopt tot 1 juni 2023 in de huidige vorm door. Lees het volledige nieuwsbericht hier.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
01 juni 2023 ?
Besluit op aanvraag
14 weken ?
Resterend budget
€ 54.500.000,- ?
Maximale subsidie
€ 4.000,-

Voor wie

Woningeigenaren in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade die aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • dak-, vloer- of gevelisolatie

 • muurisolatie

 • HR++(+) glas

 • kozijn vereist voor HR++(+) glas

 • isolerend glas voor een monument

 • kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument

 • combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig

 • (micro) HRe ketel

 • HR luchtverwarming

 • zonnepanelen en zonnecollectoren

 • zonneboiler

 • pelletkachel

 • warmtepomp

 • infraroodpanelen

 • warmte-koudeopslag

 • technieken voor warmteterugwinning

 • lage temperatuurverwarming

 • energiezuinige vloerverwarmingspomp

 • apparaat te koppelen aan een slimme meter, hoofdzakelijk bedoeld voor het geven van inzicht in het energieverbruik

 • technieken voor de opwekking van windenergie

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling Waardevermeerdering. Dit gaat om de regeling Waardevermeerdering die voor 2017 liep op je huidige adres.

 • Je hebt erkende aardbevingsschade van minimaal €1000 en bent in het bezit van één van de onderstaande bewijsstukken:
  1. Een schaderapport of een besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen). In dit besluit moet staan dat je schade hebt die is erkend op of na 19 maart 2018;
  2. Een schaderapport of een besluitbrief van de TCMG of IMG die je hebt ontvangen nadat je akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling of de vaste vergoeding (€5000);
  3. Een aanbiedingsbrief "oude schademelding" van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) met erkende schade;
  4. Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning. De schade is erkend op of na 1 januari 2016;
  5. Een schaderapport (in opdracht) van het CVW (Centrum Veilig Wonen) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b). De schade is erkend op of na 1 januari 2016;
  6. Een schaderapport (in opdracht) van de NAM waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning.

Aanbiedingsbrief "oude schademelding Proef Buitengebied" van de NAM

Let op! Met deze aanbiedingsbrieven is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Vanaf 31-12-20 is de regeling Waardevermeerdering Pilot Buitengebied NAM gesloten.

Offertes en facturen

 • Zijn de energiebesparende maatregelen nog niet uitgevoerd?

Lever dan een getekende offerte of een getekende opdrachtbevestiging aan. Hier moet de startdatum van de werkzaamheden op staan (binnen 24 maanden), met een handtekening van de installateur en van jou als aanvrager. De offerte mag niet ouder zijn dan twee maanden.  

Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van ondertekenen vóór de datum van het schaderapport? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 

 • Heb je de energiebesparende maatregelen al uit laten voeren?

Lever dan de eindfactuur met betalingsbewijs aan. Je komt alleen met terugwerkende kracht in aanmerking als de datum van de eindfactuur en het betaalbewijs na de datum van de besluitbrief ligt. Dit betekent dat je eerst een schriftelijke bevestiging hebt gekregen van erkende bevingsschade (besluitbrief). Daarna zijn de energiebesparende maatregelen uitgevoerd en heb je de factuur ontvangen en betaald.

Als je een aanvraag indient op basis van een offerte waarvan de verplichting te vroeg is aangegaan, dan kun je dit niet herstellen met een factuur die wel voldoet. Wij hebben dan immers al opgemerkt dat de verplichting is aangegaan op een datum voor de datum van erkenning van schade.

Regeling & toelichting

Download alle documenten

Cases

Raak geïnspireerd

‘Mensen die schade hebben geleden, worden met de subsidie Waardevermeerdering tegemoetgekomen en het levert een bijdrage aan een beter milieu.’

Meneer Battjes, Delfzijl

Ik wil de subsidie Waardevermeerdering aanvragen

Veelgestelde vragen

 • De subsidie Waardevermeerdering loopt tot 1 juni 2023 in de huidige vorm door. Dat laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer weten. Na 1 juni 2023 wordt de subsidieregeling aangepast. Eerder was aangekondigd dat de regeling al per 1 december 2022 in aangepaste vorm zou doorgaan. 

  Met de verlenging in de huidige vorm komt staatssecretaris Hans Vijlbrief tegemoet aan de wensen van de regio. Ook hoopt hij zo rust voor de inwoners van het aardbevingsgebied te creëren. Daarnaast blijft op deze manier het geld dat voor de Waardemeerderingsregeling is gereserveerd, ook behouden voor de Groningers. 

 • Als er niets zou gebeuren, dan zou de regeling eindigen. De regeling wordt nu verlengd. Voor mensen die vóór 1 juni 2023 een schademelding hebben ingediend bij het IMG verandert er niets. Daarna geldt de regeling voor inwoners die meer dan een jaar moeten wachten op een schadebesluit van het IMG. Hier is door het ministerie van EZK voor gekozen omdat de regeling oorspronkelijk bedoeld is als compensatie voor trage schadeafhandeling en het vaak moeizame traject dat men aflegt om aardbevingsschade erkend te krijgen. De laatste tijd ontvangen steeds meer inwoners binnen één jaar hun schadebesluit. Vanaf één jaar wordt deze overlast als buitengewoon beschouwd.

 • De WVM is bedoeld als compensatie voor trage schadeafhandeling en de overlast die mensen door de schadeafhandeling ervaren. Het IMG streeft ernaar reguliere schademeldingen binnen een halfjaar af te handelen. Vanwege drukte of complexiteit van bepaalde meldingen is dit ondanks hard werk niet altijd mogelijk. Een jaar tussen een schademelding en de afhandeling van schade zien EZK en IMG als buitengewoon veel. Hierdoor kunnen inwoners (extreme) fysieke en/of mentale overlast ervaren. Vanaf een jaar wordt bijvoorbeeld ook de overlastvergoeding van het IMG verhoogd. Voor de eenduidigheid wordt dezelfde grens nu aangehouden voor extreme overlast bij de WVM. 
   

Bekijk alle veelgestelde vragen

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met Team Duurzaamheid

Kijk eens op onze pagina veelgestelde vragen. Misschien vind je hier antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

waardevermeerdering@snn.nl 050 5224 924

Bellen kan op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

 

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall