Subsidie Waardevermeerdering

Ben je woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken. Je kunt maximaal € 4.000 subsidie krijgen om bijvoorbeeld de vloer te isoleren, HR++(+) glas te plaatsen of zonnepanelen te installeren. Ook als je gebruik maakt van de stuwmeerregeling en niet eerder gebruik hebt gemaakt van de waardevermeerderingsregeling kom je voor deze subsidie in aanmerking.

Extra subsidiebudget beschikbaar voor subsidie Waardevermeerdering
Het kabinet stelt extra subsidiebudget voor de waardevermeerderingsregeling beschikbaar. Het subsidiebudget  verhoogd met €75 miljoen euro. Dit betekent dat aanvragers deze subsidie op dit moment kunnen (blijven) aanvragen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verwacht dat met het totale subsidiebudget (incl. deze extra € 75 mln.) inwoners van Groningen tot 1 november 2022 de waardevermeerdering - de voorgenomen einddatum van deze subsidieregeling - kunnen aanvragen. Op 1 november 2022, of eerder als het budget op is, sluit de waardevermeerderingsregeling. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor deze subsidie.

Het kabinet kabinet besluit over de toekomst van de waardevermeerderingsregeling na 1 november 2022. Dat staat in de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Kortom, bewoners die na 1 oktober 2022 van het IMG een schaderapport of schadevergoeding ontvangen van €1.000 of hoger, kunnen wel een subsidieaanvraag bij SNN indienen, maar wanneer het budget op is, zal een aanvraag worden afgewezen.

 

In het kort

Deadline indienen aanvraag
01 november 2022 ?
Besluit op aanvraag
14 weken ?
Resterend budget
€ 75.000.000,- ?
Maximale subsidie
€ 4.000,-

Voor wie

Woningeigenaren met erkende aardbevingsschade aan hun woonhuis en die aan de voorwaarden voldoen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • dak-, vloer- of gevelisolatie

 • muurisolatie

 • HR++(+) glas

 • kozijn vereist voor HR++(+) glas

 • isolerend glas voor een monument

 • kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument

 • combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig

 • (micro) HRe ketel

 • HR luchtverwarming

 • zonnepanelen en zonnecollectoren

 • zonneboiler

 • pelletkachel

 • warmtepomp

 • infraroodpanelen

 • warmte-koudeopslag

 • technieken voor warmteterugwinning

 • lage temperatuurverwarming

 • energiezuinige vloerverwarmingspomp

 • apparaat te koppelen aan een slimme meter, hoofdzakelijk bedoeld voor het geven van inzicht in het energieverbruik

 • technieken voor de opwekking van windenergie

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van de vorige tijdelijke regeling Waardevermeerdering die voor 2017 liep op je huidige adres.

 • Je hebt erkende aardbevingsschade van minimaal €1000 en bent in het bezit van één van de onderstaande bewijsstukken:

 • 1. Een schaderapport of een besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) waarin staat dat je tenminste €1000 euro schade hebt, die is erkend op of na 19 maart 2018;

 • 2. Een schaderapport of een besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) die je hebt ontvangen nadat je akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling of de vaste vergoeding (€5000);

 • 3. Een aanbiedingsbrief "oude schademelding" van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) met minimaal €1000 erkende schade;

 • 4. Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste €1000 (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016;

 • 5. Een schaderapport (in opdracht) van het CVW (Centrum Veilig Wonen) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste €1000, erkend op of na 1 januari 2016;

 • 6. Een schaderapport (in opdracht) van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens €1000 bedraagt (categorie a of b).

Aanbiedingsbrief "oude schademelding Proef Buitengebied" van de NAM

Let op! Met deze aanbiedingsbrieven is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Vanaf 31-12-20 is de regeling Waardevermeerdering Pilot Buitengebied NAM gesloten.

Offertes en facturen

 • Zijn de energiebesparende maatregelen nog niet uitgevoerd?

Lever dan een getekende offerte of een getekende opdrachtbevestiging aan. Hier moet de startdatum van de werkzaamheden op staan (binnen 12 maanden), met een handtekening van de installateur en van jou als aanvrager. 

Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van tekenen vóór de datum van het schaderapport of de besluitbrief? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 

 • Heb je de energiebesparende maatregelen al uit laten voeren?

Lever dan de eindfactuur met betalingsbewijs aan. Je komt alleen met terugwerkende kracht in aanmerking wanneer de datum van je eindfactuur en betaalbewijs liggen op een datum nadat je het schaderapport of de besluitbrief hebt gekregen van bevingsschade. Als je in eerste instantie een aanvraag indient op basis van een offerte waarvan de verplichtingsdatum te vroeg is aangegaan, dan kun je dit niet herstellen met een factuur die wel voldoet. Wij hebben dan immers al opgemerkt dat de verplichting is aangegaan op een datum voor de datum van het schaderapport of de erkenning van schade.

Vereniging van Eigenaren

Heb je als woningeigenaar van een VvE minimaal € 1.000 erkende schade ontvangen? Het is niet mogelijk om vanuit een VvE een aanvraag te doen voor de openbare of gezamenlijke delen. Is er aan de VvE een vergoeding voor aardbevingsschade toekend? Dan kan er enkel een aanvraag worden gedaan als het totale schadebedrag gedeeld door het aantal appartementen een bedrag van minimaal € 1.000,- per appartement oplevert. In dat geval kan elke woningeigenaar voor het eigen huis/appartement een aanvraag indienen.

Ook is het mogelijk om vanuit deze individuele aanvraag maatregelen te ondernemen die toekomen aan de gezamenlijke delen van de VvE, zoals het leggen van zonnepanelen. Het is het dan de verantwoordelijkheid van de begunstigde van de subsidie om dit af te stemmen met de rest van de VvE eigenaren. Hier heeft het SNN juridisch gezien geen aandeel in.

Regeling & toelichting

Download alle documenten

Ik wil Waardevermeerdering-subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

 • Het kabinet stelt extra subsidiebudget voor de waardevermeerderingsregeling beschikbaar. Het subsidiebudget  verhoogd met €75 miljoen euro.
  Dit betekent dat aanvragers deze subsidie op dit moment kunnen (blijven) aanvragen.

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verwacht dat met het totale subsidiebudget (incl. deze extra € 75 mln.) inwoners van Groningen tot 1 november 2022 de waardevermeerdering - de voorgenomen einddatum van deze subsidieregeling - kunnen aanvragen. Op 1 november, of eerder als het budget op is, sluit de waardevermeerderingsregeling. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor deze subsidie.

  Een nieuw kabinet besluit over de toekomst van de waardevermeerderingsregeling na 1 november 2022. Dat staat in de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

  Kortom, bewoners die na 1 oktober van het IMG een schaderapport of schadevergoeding ontvangen van €1.000 of hoger, kunnen wel een subsidieaanvraag bij SNN indienen, maar wanneer het budget op is, zal een aanvraag worden afgewezen.

 • Je kunt meerdere energiebesparende maatregelen laten uitvoeren tot het maximum van 4.000 euro. 

 • Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de regeling waardevermeerdering is dat het pand een woonbestemming heeft. Het pand komt daarom niet in aanmerking voor de regeling. 

 • Je mag de werkzaamheden zelf uitvoeren. In dit geval doe je een aanvraag op basis van de facturen en de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen. Het is hierdoor niet mogelijk om een voorschot te ontvangen. Je krijgt geen subsidie voor eigen gewerkte uren.  

 • Wij moeten je aanvraag nog in behandeling nemen. Je hoeft op dit moment nog niet iets te doen. Mocht de aanvraag (nog) niet aan de gestelde eisen voldoen, dan neemt de beoordelaar te zijner tijd contact met je op. We beoordelen de aanvraag binnen 8 weken na indiening. 

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met Team Duurzaamheid.

Kijk eens op onze pagina veelgestelde vragen. Misschien vind je hier al antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Mail met SNN 050 5224 924

Bellen kan op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

 

Cases

Raak geïnspireerd

‘Mensen die schade hebben geleden, worden met de subsidie Waardevermeerdering tegemoetgekomen en het levert een bijdrage aan een beter milieu.’

Meneer Battjes, Delfzijl

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall