Subsidie Waardevermeerdering

Ben jij woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? En heb jij een schaderapport of schadevergoeding van € 1.000 of hoger ontvangen van het IMG? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken. Je kunt maximaal € 4.000 subsidie krijgen om bijvoorbeeld de vloer te isoleren, HR++(+) glas te plaatsen of zonnepanelen te installeren. 

Subsidie Waardevermeerdering verlengd

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw heeft laten weten de huidige subsidie Waardevermeerdering te verlengen tot 9 oktober 2023. Lees meer

In het kort

Deadline indienen aanvraag
08 oktober 2023 ?
Besluit op aanvraag
14 weken ?
Resterend budget
€ 38.000.000,- ?
Maximale subsidie
€ 4.000,-

Voor wie

Woningeigenaren in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade die aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • dak-, vloer- of gevelisolatie

 • muurisolatie

 • HR++(+) glas

 • kozijn vereist voor HR++(+) glas

 • isolerend glas voor een monument

 • kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument

 • combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig

 • (micro) HRe ketel

 • HR luchtverwarming

 • zonnepanelen en zonnecollectoren

 • zonneboiler

 • pelletkachel

 • warmtepomp

 • infraroodpanelen

 • warmte-koudeopslag

 • technieken voor warmteterugwinning

 • lage temperatuurverwarming

 • energiezuinige vloerverwarmingspomp

 • apparaat te koppelen aan een slimme meter, hoofdzakelijk bedoeld voor het geven van inzicht in het energieverbruik

 • technieken voor de opwekking van windenergie

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling Waardevermeerdering. Dit gaat om de regeling Waardevermeerdering die voor 2017 liep op je huidige adres.

 • Je hebt erkende aardbevingsschade van minimaal €1000 en bent in het bezit van één van de onderstaande bewijsstukken:
  1. Een schaderapport of een besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen). In dit besluit moet staan dat je schade hebt die is erkend op of na 19 maart 2018;
  2. Een schaderapport of een besluitbrief van de TCMG of IMG die je hebt ontvangen nadat je akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling of de vaste vergoeding (€5000);
  3. Een aanbiedingsbrief "oude schademelding" van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) met erkende schade;
  4. Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning. De schade is erkend op of na 1 januari 2016;
  5. Een schaderapport (in opdracht) van het CVW (Centrum Veilig Wonen) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b). De schade is erkend op of na 1 januari 2016;
  6. Een schaderapport (in opdracht) van de NAM waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning.

Aanbiedingsbrief "oude schademelding Proef Buitengebied" van de NAM

Let op! Met deze aanbiedingsbrieven is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Vanaf 31-12-20 is de regeling Waardevermeerdering Pilot Buitengebied NAM gesloten.

Aanbiedingsbrief "Beving Zuidlaren afhandeling oude schademelding" van de NAM

Let op! Met deze aanbiedingsbrieven is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Offertes en facturen

 • Zijn de energiebesparende maatregelen nog niet uitgevoerd?

Lever dan een getekende offerte of een getekende opdrachtbevestiging aan. Hier moet de startdatum of weeknummer van aanvang van de werkzaamheden van de werkzaamheden op staan (binnen 24 maanden), met een handtekening van de installateur en van jou als aanvrager. De offerte mag niet ouder zijn dan twee maanden.  

Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van ondertekenen vóór de datum van het schaderapport? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 

U mag de offerte ondertekenen onder voorbehoud van de subsidie. Mocht uw aanvraag worden afgewezen, dan heeft u geen verplichting met de installateur. Verder mag de startdatum of weeknummer van de werkzaamheden onder voorbehoud van de planning en materialen zijn afgesproken. De werkzaamheden moeten uiteindelijk binnen 24 maanden zijn uitgevoerd. 

 • Heb je de energiebesparende maatregelen al uit laten voeren?

Lever dan de eindfactuur met betalingsbewijs aan. Je komt alleen met terugwerkende kracht in aanmerking als de datum van de eindfactuur en het betaalbewijs na de datum van het adviesrapport ligt. Dit betekent dat je eerst een schriftelijke bevestiging hebt gekregen van erkende bevingsschade (besluitbrief). Daarna zijn de energiebesparende maatregelen uitgevoerd en heb je de factuur ontvangen en betaald.

Als je een aanvraag indient op basis van een offerte waarvan de verplichting te vroeg is aangegaan, dan kun je dit niet herstellen met een factuur die wel voldoet. Wij hebben dan immers al opgemerkt dat de verplichting is aangegaan op een datum voor de datum van erkenning van schade.

Regeling & toelichting

Download alle documenten

Cases

Raak geïnspireerd

‘Mensen die schade hebben geleden, worden met de subsidie Waardevermeerdering tegemoetgekomen en het levert een bijdrage aan een beter milieu.’

Meneer Battjes, Delfzijl

Ik wil de subsidie Waardevermeerdering aanvragen

Veelgestelde vragen

 • Zoals je wellicht weet, heeft het IMG onlangs aangegeven dat er een nieuwe schaderegeling aankomt. Die kan gunstiger uitpakken voor inwoners van Groningen. De subsidie Waardevermeerdering wordt verlengd per 1 juni 2023 (tot 9 oktober 2023). De voorwaarden voor de subsidie Waardevermeerding veranderen daarmee ook niet en de voorwaarde voor een aanvraag blijft de minimaal €1.000 aan door IMG erkende schade. Meer informatie over de aangekondigde 'pauzeknop' vind je op de website van IMG.

 • Wanneer je al een door IMG erkende schade hebt, is het niet nodig om te wachten. Je kunt de aanvraag gewoon doen bij het SNN. Het is nog niet bekend hoe de subsidie Waardevermeerdering er per 9 oktober 2023 uit gaat zien. Zodra hierover meer duidelijk wordt, communiceren wij dit op onze website.  

 • Op dit moment verandert er niets. Inwoners die in aanmerking komen voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) en de Waardevermeerdering (WVM) kunnen hiervoor een aanvraag blijven doen via het SNN.

  In de komende periode zal duidelijk worden of en welke eventuele aanpassingen er - op basis van de uitkomsten van de parlementaire enquête – gaan gelden. Wanneer hier vanuit het ministerie van EZK meer over bekend is, informeren wij hierover via onze communicatiekanalen (website en social media).

Bekijk alle veelgestelde vragen

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met Team Duurzaamheid

Kijk eens op onze pagina veelgestelde vragen. Misschien vind je hier antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

duurzaamheid@snn.nl 050 5224 924

Bellen kan op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

 

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall