Subsidie Waardevermeerdering Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de subsidie Waardevermeerdering.

Algemeen

 • Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) meldt in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer dat de subsidie Waardevermeerdering wordt verlengd tot 1 oktober 2022. Er is op dit moment nog geen formeel akkoord voor SNN om het vervolg van deze subsidie uit te voeren. We hopen hier binnenkort meer duidelijkheid over te geven.  

 • Het SNN heeft voor inwoners van de provincie Groningen alleen subsidies beschikbaar voor woningen met aardbevingsschade. Je kunt voor meer mogelijkheden nog wel kijken bij de volgende websites: 

 • Je kunt meerdere energiebesparende maatregelen laten uitvoeren tot het maximum van 4.000 euro. 

 • Nee, Je bent vrij om zelf aannemers/leveranciers te benaderen. Als uitvoerder van de Waardevermeerderingsregeling mogen wij geen voorkeuren uitspreken. 

 • Wij hebben geen energieadviseur in dienst. Hiervoor kun je contact opnemen met het Energieloket Groningen of zelf een energieadviseur zoeken. 

Voorwaarden van de subsidie Waardevermeerdering

 • Je komt met terugwerkende kracht in aanmerking voor de waardevermeerderingssubsidie wanneer de eindfactuur en het betaalbewijs een latere datum hebben dan de schriftelijke bevestiging van erkende bevingsschade. Dit is bijvoorbeeld de besluitbrief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Bij de aanvraag lever je de eindfactuur en het betaalbewijs aan. 

 • Je mag geen contractuele verplichting zijn aangegaan voor de datum van de erkende schade in de besluitbrief. Deze kosten komen daarom niet in aanmerking voor de subsidie waardevermeerdering. Je mag nog wel een aanvraag indienen voor andere energiebesparende maatregelen.

 • Je kunt een aanvraag indienen wanneer je als nieuwe bewoner nieuwe erkende schade hebt van minimaal 1.000 euro.  

 • Je schade valt in de oude waardevermeerderingsregeling. Het bedrag dat nog over is van de oude regeling mogen en kunnen wij niet meenemen naar de nieuwe waardevermeerderingsregeling. Je komt daarom niet in aanmerking voor de nieuwe waardevermeerderingsregeling.

 • Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de regeling waardevermeerdering is dat het pand een woonbestemming heeft. Het pand komt daarom niet in aanmerking voor de regeling. 

 • Je mag de werkzaamheden zelf uitvoeren. In dit geval doe je een aanvraag op basis van de facturen en de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen. Het is hierdoor niet mogelijk om een voorschot te ontvangen. Je krijgt geen subsidie voor eigen gewerkte uren.  

Waardevermeerdering aanvragen

 • Nee, je hoeft alleen de beslissingsbrief aan te leveren. 

 • Wanneer je nog niet de volledige 4.000 euro hebt gebruikt, mag je op een later moment nog een aanvraag indienen voor het resterende bedrag.

 • Heb je een van de volgende brieven? Dien dan de aanvraag in via het eLoket Particulieren van het SNN. Je dient de aanvraag in onder het kopje: Waardevermeerderingsregeling 2017

  • Beslissingsbrief van de TCMG voor de Stuwmeerregeling. 
  • de beslissingsbrief van de TCMG, daterend vanaf 1 maart 2018. 
  • een schaderapport van het CVW, daterend vanaf 1 januari 2016 en met erkende a of b schade. 
  • een brief van de NAM betreffende oude schademeldingen. 
  • keuzeformulier van het CVW waaruit blijkt dat je erkende a of b schade hebt. 
  • een vaststellingsovereenkomst van de Arbiter bodembeweging, waarin wordt vermeld dat je een aanvraag kunt indienen bij het SNN voor energiebesparende maatregelen. 

  heb je een brief van de NAM betreffende Pilot buitengebied. Dien dan je aanvraag in onder het kopje Pilot buitengebied NAM. Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de pagina Subsidie Waardevermeerdering Pilot Buitengebied NAM

   

  Let op: Ben je de eigenaar van een woning, maar bewoon je deze niet zelf? Dien dan een aanvraag in via het eLoket Zakelijk onder het kopje niet-hoofdverblijf, dit geldt ook voor een zakelijke aanvraag. Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk.

 • Wij moeten je aanvraag nog in behandeling nemen. Je hoeft op dit moment nog niet iets te doen. Mocht de aanvraag (nog) niet aan de gestelde eisen voldoen, dan neemt de beoordelaar te zijner tijd contact met je op. We beoordelen de aanvraag binnen 8 weken na indiening. 

 • We hebben de aanvraag beoordeeld en besloten dat je subsidie krijgt. Je ontvangt het subsidiebedrag binnen vijftien werkdagen op je bankrekening. Je hoeft niets meer aan te leveren, tenzij je binnen de steekproef voor controle valt. 

  Val je binnen de steekproef, dan moet je een eindfactuur met betaalbewijs aanleveren. Hierover ontvang je bericht. 

 • Neem hiervoor contact met ons op via waardevermeerdering@snn.nl of 050 5224 924. Wij sturen dan een formulier waarmee je iemand anders kunt machtigen. Dit formulier lever je bij ons aan tijdens de aanvraag. 

Offertes en Facturen

 • Een getekende offerte is een offerte die ondertekend is door zowel jezelf als de partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren.  

  Wij moeten kunnen nagaan dat je akkoord gaat met het bedrijf die de offerte heeft getekend en dat de energiebesparende maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

 • De offerte moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten: 

  • startdatum van de werkzaamheden 
  • je eigen handtekening  
  • handtekening van partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren. 
  • naw-gegevens 
  • projectlocatie adres 
  • informatie over de werkzaamheden 
  • de kosten inclusief BTW

  De factuur mag niet ouder zijn dan 2 maanden vanaf de aanvraag. Ook mag er geen verplichting zijn aangegeven voor de beslissingsbrief (erkenning) 

 • Een van beide is voldoende. Wanneer je een getekende offerte aanlevert, kunnen we op een later moment nog een factuur met betaalbewijs opvragen. Dit wordt dan per e-mail opgevraagd.

 • Nee, wij maken het subsidiebedrag alleen naar jouw rekening over. Dit is ook de reden waarom wij een kopie van jouw bankpas of bankafschrift vragen tijdens de aanvraag.

Bezwaar

 • Je kunt binnen 6 weken na datum van het besluit in bezwaar gaan. Kijk voor meer informatie over onze bezwaarprocedure op de pagina Klachtenprocedure

Staat jouw vraag hier niet bij? Neem contact op met het SNN.

Staat het antwoord op jouw vraag niet op deze pagina? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Mail met SNN 050 5224 924

Bellen kan op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

 

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall