Bedrijvenregeling Drenthe 2021-2022

Ben jij een (toekomstig) mkb'er in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld of De Wolden? Groeit jouw bedrijf omdat je bezig bent met vestiging, uitbreiding en/of innovatie? Per nieuwe structurele arbeidsplaats van minimaal 20 contracturen per week kun je €5.000,- subsidie krijgen. Dit kan oplopen tot een maximum van €75.000,- per onderneming.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2022 ?
Besluit op aanvraag
8 weken ?
Resterend budget
€ 815.499,00 ?
Maximale subsidie
€5.000,- per arbeidsplaats ?

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf die projecten uitvoeren in het werkingsgebied. Het werkingsgebied bestaat uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Een of meerdere nieuwe structurele arbeidsplaatsen van minimaal 20 uur per week

Wat zijn de voorwaarden?

 • De nieuwe arbeidsplaatsen waarvoor subsidie wordt verstrekt zijn het directe gevolg van vestiging, uitbreiding of innovatie.
 • Het project moet leiden tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen, in de betrokken vestiging, in vergelijking met het gemiddelde van de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag.
 • Het project moet leiden tot minstens: 1 arbeidsplaats bij ondernemingen <10 fte, 3 arbeidsplaatsen bij ondernemingen tussen 10 en 30 fte en 5 arbeidsplaatsen bij ondernemingen >30 fte.
 • Een nieuwe arbeidsplaats moet voor minimaal 12 maanden gerealiseerd worden binnen de projectperiode. Na deze 12 maanden wordt het dienstverband voortgezet op basis van een arbeidsovereenkomst voor minstens 12 maanden of voor onbepaalde tijd.
 • De projectperiode mag maximaal 6 weken vóór de datum van de ontvangst van de aanvraag liggen.
 • De projectperiode duurt 36 maanden.
 • De maximale subsidie is €75.000,-.
 • De verwachte omzet moet voor minimaal 50% afhankelijk zijn van afnemers buiten het werkingsgebied.
 • De onderneming moet na het voltooien van het project voldoende rendabel en solvabel zijn om de activiteiten voort te zetten.
 • Je komt niet in aanmerking voor deze subsidie als er eerder gebruik is gemaakt van de Bedrijvenregeling Drenthe Arbeidsplaatsenregeling 2018-2019.
 • Er moeten voldoende punten worden gescoord op de criteria in Bijlage I van de Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022. Hier vind je ook de volledige voorwaarden van de subsidie.

Ik wil Bedrijvenregeling Drenthe aanvragen

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

Een aantal veelgestelde vragen

  • De arbeidsovereenkomst van de arbeidsplaats mag niet eerder dan zes weken vóór indienen van de aanvraag zijn gestart.
    
  • Het moet gaan om een structurele functie van minimaal 20 uren per werkweek, die wordt vervuld door één persoon op basis van een arbeidsovereenkomst.
    
  • De arbeidsplaatsen moeten een direct onderdeel of gevolg zijn van een investering in een vestigings-, uitbreiding- of innovatieproject.
    
  • Een nieuwe arbeidsplaats moet voor minimaal 12 maanden gerealiseerd zijn binnen de projectperiode. Na deze 12 maanden wordt het dienstverband voortgezet op basis van een arbeidsovereenkomst voor minstens 12 maanden of voor onbepaalde tijd. 

   De voorwaarde dat de arbeidsplaats ten minste voor 12 maanden in de projectperiode moet worden gerealiseerd kan door meerdere personen worden ingevuld. Stel werknemer A begint voor 20 uur per week, maar vertrekt na een half jaar en wordt vervangen door werknemer B onder dezelfde voorwaarden, dan is na een half jaar voor werknemer B voldaan aan het 12 maanden criterium. Beide dienstverbanden tellen dus samen voor de 12 maanden termijn. Wel blijft de verplichting bestaan dat werknemer B ook nadat aan de twaalf maandstermijn is voldaan nog ten minste 12 maanden in dienst blijft. 
    
  • De nieuwe arbeidsplaats wordt ingevuld na de in de aanvraag aangegeven startdatum en binnen 36 maanden erna. Deze startdatum mag maximaal 6 weken vóór de ontvangst van de aanvraag liggen.
    
  • Een stageovereenkomst telt niet mee als arbeidsovereenkomst.
 • Dit is een project gericht op bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling. Met dit project ontwikkel je producten, diensten of processen die technologisch nieuw zijn of een wezenlijke verbetering inhouden ten opzichte van de huidige stand van de techniek in de betreffende sector. Deze ontwikkeling moet ook een risico op technologische of industriële mislukking inhouden.

 • Dit is een project waarbij er sprake in van de uitbreiding van de capaciteit. Dit kan de uitbreiding zijn van de onderneming zelf, het hoofdkantoor van een onderneming of het laboratorium van een onderneming. Deze uitbreiding moet in dezelfde gemeente plaatsvinden als waarin er al een bedrijf van de ondernemer of bedrijf van een tot hetzelfde concern behorende ondernemer is gevestigd.

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de Bedrijvenregeling Drenthe. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel 050 5224 915.

 

Cases

Raak geïnspireerd

"Wij verwijderen waterplanten met aandacht voor het zuurstofgehalte, zodat de vissen blijven leven"

Leon Sterk

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall