Bedrijvenregeling Drenthe AANGEVRAAGD EN NU?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

 

Fases van het subsidietraject

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kan ontvangen. Binnen 36 maanden moet het project afgerond zijn. Dan dien je het vaststellingsverzoek in.

Voorschot aanvragen

Een voorschot vraag je aan in het eLoket. Je komt in aanmerking voor een werkvoorschot van maximaal 80% van de verleende subsidie.

Voorschot aanvragen

 

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in. Dit is mogelijk tot maximaal dertien weken na afloop van de projectperiode. Aan de hand van het aantal gerealiseerde additionele arbeidsplaatsen tijdens het project, stelt SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de gerealiseerde arbeidsplaatsen lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie verlaagd.

Aan te leveren documenten

In het eLoket wordt tijdens het vaststellingsverzoek gevraagd te rapporteren over de afronding van het project. Hierbij worden ter onderbouwing onder andere onderstaande documenten opgevraagd: 

 • Ondertekening vaststelling
 • Machtiging intermediair (wanneer van toepassing)
 • Format overzicht arbeidsplaatsen
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst
 • Kopie van de stage- en/of praktijkovereenkomsten
 • Verzamelloonstaten van 12 maanden voorafgaand aan het ontvangst van het vaststellingsverzoek
 • De in de beschikking benoemde bewijsstukken aangaande de indicatoren
 • Kopie van beschikkingen van andere instanties (wanneer van toepassing)
 • Waar nodig worden project specifieke aanvullende gegevens opgevraagd.

Downloads

Download alle documenten

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

Een aantal veelgestelde vragen

 • De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Dreigt het subsidieplafond op een dag te worden overschreden? Dan worden de complete aanvragen die op die dag zijn binnengekomen gerangschikt doormiddel van een loting door de notaris.

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de Bedrijvenregeling Drenthe. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel 050 5224 915.

Wil jij anderen inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall