Bedrijvenregeling Drenthe aanvragen

Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2022

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

 1. Stap 1: Hieronder vind je alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.

 2. Stap 2: Schrijf een beknopte projectomschrijving voor openbare publicatie.

 3. Stap 3: Via onderstaande knop kom je in het aanvraagproces. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan – zoals de projectomschrijving. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Benodigde documenten

Download de onderstaande formulieren en vul deze digitaal in. Print en onderteken de formulieren vervolgens met pen (digitale handtekeningen worden niet geaccepteerd). Scan de formulieren in en bewaar deze op de computer. 

 • Ondertekening aanvraag (niet van toepassing bij gebruik eHerkenning);
 • Machtiging (wanneer er sprake is van een intermediair);
 • Verklaring de-minimissteun;
 • MKB-toets;
 • Projectplan;
 • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen, schematisch weergegeven, inclusief deelnemingspercentages en een opgave van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal per onderneming (indien jouw onderneming deel uit maakt van een verband van ondernemingen);
 • Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening;
 • Arbeidsovereenkomst(en) tussen onderneming en werknemer (alleen als u deze al beschikbaar heeft. Een voorbeeld van een standaardovereenkomst is ook toegestaan).
 • Omzet gegevens waaruit blijkt dat de verwachte omzet voor minimaal 50% afhankelijk is van afnemers van buiten het werkingsgebied;
 • Verzamelloonstaat / loonstaten van de afgelopen 12 maanden (bij voorkeur een verzamelloonstaat waaruit het totaal van de verloonde SV- dagen is vermeld);
 • Een kopie van de beschikking(en) of aanvraagformulier(en) van de projectaanvraag bij een andere instantie. (indien je al bij een andere instantie subsidie heeft aangevraagd of gekregen voor het project)
 • Kopie bankafschrift (ter verificatie van het bankrekeningnummer).

Downloads

Download alle documenten

Een aantal veelgestelde vragen

 • Geen de-minimissteun verleend 

  Als er geen sprake is geweest van de-minimissteun in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor, dan vink je het eerste vakje aan.  

  In de tekst moeten twee datums worden ingevuld: De startdatum van de periode van geen steun én de einddatum van deze periode.  

  De startdatum van het boekjaar begint voor de meeste ondernemingen met 1 januari, het jaartal is afhankelijk van het huidige jaartal en ligt altijd twee jaar vóór het huidige jaartal. Dus is het nu 2021? Vul dan 1 januari 2019 in. Is je bedrijf minder dan twee jaar geleden opgericht? Vul dan de oprichtingsdatum van de onderneming in. 

  De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je het formulier ondertekent. Onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum periode van geen steun de datum van vandaag in. 

  Beperkte de-minimissteun is verleend 

  Heb je in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor wél de-minimissteun ontvangen? Dan vink je het tweede vakje aan. In de tekst moeten twee datums worden ingevuld: de startdatum van de periode van geen steun én de einddatum van deze periode.  

  De startdatum van het boekjaar begint voor de meeste ondernemingen met 1 januari, het jaartal is afhankelijk van het huidige jaartal en ligt altijd twee jaar vóór het huidige jaartal. Dus is het nu 2021? Vul dan 1 januari 2019 in. Is je bedrijf minder dan twee jaar geleden opgericht? Vul dan de oprichtingsdatum van de onderneming in. 

  De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je het formulier ondertekent. Onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum de datum van vandaag in. 

  Ook moet je het totaalbedrag van de toegekende steun vermelden, hierbij maakt het niet uit of de toegekende steun wel/niet is uitbetaald. Vergeet niet de documenten waaruit de toekenning van de steun blijkt toe te voegen.  

  Reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend 

  Het kan zijn dat jouw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de aan te vragen subsidie ook al subsidie/staatssteun heeft ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd.  

  Geef in dat geval aan tot welk bedrag al subsidie/staatssteun is verleend voor de in aanmerking komende kosten.  

 • Verankering van het bedrijf gaat over de aannemelijkheid dat het bedrijf als gevolg van de investering voor lange(re) tijd in de regio blijft gevestigd. Verankering kan betrekking hebben op de huidige situatie, maar ook op de verwachte toekomstige situatie in geval van vestiging in het gebied. De mate van verankering kan onder andere blijken uit relaties met toeleveranciers in de regio. Hiermee ontstaan indirecte werkgelegenheidseffecten, waarmee de economische structuur wordt versterkt. Ook de bereidheid tot het investeren in (opleiding van) het personeel draagt bij aan versterking van de economische structuur. 

 • Hiermee zorg je ervoor dat er geen belangrijke informatie over je project ontbreekt bij de aanvraag. Zo verloopt de beoordeling van je aanvraag sneller en soepeler.  

  Let op! Het is belangrijk dat je alle vragen in het projectplan overneemt en herkenbaar en in de aangegeven volgorde beantwoordt. 

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de Bedrijvenregeling Drenthe. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel 050 5224 915.

 

Ik wil Bedrijvenregeling Drenthe aanvragen

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall