SUBSIDIE Kennisontwikkeling AANGEVRAAGD BIJ HET SNN – EN NU?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Aanvraag in behandeling, lopend of al in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. Of ga direct naar het het EFRO-Webportal.

Fases van het subsidietraject

De aanvraag is ingediend en volledig. Het SNN kijkt of de aanvraag voldoet aan de belangrijkste subsidievoorwaarden. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen. Hierover ontvang je een bericht in het EFRO Webportal.

Deskundigencommissie en bestuurscommissie Economische Zaken

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden? De onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvraag tijdens haar vergadering en geeft punten voor:

  • de bijdrage aan de doelstelling van het OP EFRO (35 punten)
  • de mate van innovatie (25 punten)
  • de kwaliteit van de business case (25 punten)
  • en duurzaamheid (15 punten).

De beoordelingscriteria en puntenverdeling zijn nader uitgewerkt in artikel 8 van de uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling 2018. Behaalt een project 70 punten of meer, dan adviseert de deskundigencommissie het SNN om subsidie toe te kennen. De aanvraag wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van de bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van het nog beschikbare budget.

Zegt ook de bestuurscommissie ‘ja’ tegen een aanvraag, dan voert het SNN nog één laatste controle uit: voldoet de aanvraag aan de (Europese) regelgeving en past het binnen de uitvoeringsregeling? Als ook dit positief is, wordt subsidie verleend aan het project. Het besluit wordt gepubliceerd in het EFRO Webportal.

Behandelproces

Uitvoeringsregeling

Download alle documenten

Vergaderdata Deskundigencommissie en bestuurscommissie Economische Zaken

Download alle documenten

Bijbehorende downloads

Documenten bij aanvraagfase
2.43mb
Format begroting
0.24mb
Download document
Bewijs rechtsgeldig getekende aanvraag penvoerder
0.06mb
Download document
Bewijs rechtsgeldig getekende aanvraag projectpartner
0.06mb
Download document
Machtigingsformulier voor de intermediair
0.11mb
Download document
Model mkb-toets
0.16mb
Download document
Model projectplan
0.09mb
Download document
Privacyverklaring subsidies 25-05-2018
0.12mb
Download document
Verklaring financiële moeilijkheden
0.25mb
Download document
Voorbeeldverklaring-de-minimissteun
0.07mb
Download document
AGVV 2014 Nr. 651/2014
0.69mb
Download document
AGVV 2017/1084 wijziging van de verordening Nr. 651/2014
0.51mb
Download document
Definitie van micro kleine middelgrote ondernemingen
0.07mb
Download document

Heb je een vraag? Neem contact op met Team Kennisontwikkeling

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall