Subsidie MIT 2020 Haalbaarheid Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail. 

Behandelproces aanvraag

 

Afbeelding verwijderd.

Benodigde downloads voor je aanvraag

Documenten MIT 2020 Haalbaarheid
1.3mb
Ondertekening aanvraag
0.13mb
Download document
Format projectplan
0.09mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbondenonderneming kosten maakt binnen het project)
0.33mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien je aanvraag verloopt via een intermediair)
0.24mb
Download document
Privacyverklaring subsidies 18-06-2020
0.13mb
Download document
Model mkb-toets 03-09-2019
0.31mb
Download document
De-minimisverklaring
0.07mb
Download document

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. De subsidie wordt binnen 3 weken na verleningsbeschikking op je rekening gestort. 

Binnen 12 maanden moet het project afgerond zijn. 

Behandelproces lopend

 

Afbeelding verwijderd.

Vaststelling

De subsidie is verleend. Je start binnen 4 maanden met het project. Het project moet binnen 12 maanden zijn afgerond. Na afronding dien je de Verklaring afronding haalbaarheidsproject in. Let op: dit is mogelijk tot 4 weken na afloop van het project.  

Vaststelling MIT indienen

 

Behandelproces vaststelling

Afbeelding verwijderd.

 

 

Verplichte documenten

Download alle documenten

Bij te houden stukken

  • Een verslag of rapport van de uitgevoerde werkzaamheden, dat aantoont dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen
  • Facturen en betalingsbewijzen van de gedeclareerde projectkosten (indien er sprake is van andere kosten dan personeelskosten)
  • Urenregistraties (indien er sprake is van personeelskosten)

Regeling & toelichting

Regeling & toelichting
1.58mb
Subsidieregeling MIT 2020 Haalbaarheid
0.1mb
Download document
Toelichting subsidieregeling MIT 2020 Haalbaarheid
0.06mb
Download document
De-minimisverordening (Nr. 1407/2013)
0.71mb
Download document
Mkb-innovatieagenda's 2020
0.58mb
Download document
Algemene subsidieregeling SNN 2019
0.13mb
Download document

Heb je een vraag?

Neem contact op met team MIT. 

Mail met SNN   (050) 5224 915

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall