MIT R&D Samenwerking Noord-Nederland 2022

Werk jij samen met andere ondernemers aan de innovatieve oplossingen van morgen? Als mkb’er uit Groningen, Friesland of Drenthe kun je samen met andere mkb’ers subsidie aanvragen voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkel je een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
13 september 2022 ?
Besluit op aanvraag
13 weken
Resterend budget
€ 2.000.000 ?
Subsidiepercentage
35% ?
Success rate
47% ?
Maximale subsidie
€ 350.000,- ?

Voor wie

Mkb-ondernemers gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen in een R&D samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband bestaat uit twee of meer van elkaar losstaande mkb-ondernemingen, welk verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D samenwerkingsproject.

Elke deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het R&D samenwerkingsproject voor zijn rekening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel;
 • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;
 • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien;
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien;
 • Meer informatie over deze kosten vind je in artikel 6 van de Verordening MIT R&D Samenwerking 2022

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode - of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste € 100.000,- indien het de subsidie €200.000,- is..
 • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste €175.000 indien de subsidie hoger is dan €200.000,-
 • Minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in provincies Drenthe, Friesland en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren.
 • Een deelnemer neemt niet meer dan 70% van de subsidiabele kosten van het project voor zijn rekening.
 • Met de uitvoering van het R&D samenwerkingsproject wordt gestart binnen 6 maanden na subsidieverlening
 • Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond;
 • Het project moet passen binnen een van de KIA's zoals beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën.

Regeling & Toelichting

Download alle documenten

Ik wil MIT R&D Samenwerking 2022 aanvragen

Een aantal veelgestelde vragen

 • Kenmerkend voor een tenderprocedure is dat het gaat om een rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van een (onderlinge) vergelijking op één en hetzelfde moment onder dezelfde omstandigheden. De aanvragen die aan de drempelvereisten voldoen en in principe dus in aanmerking kunnen komen voor een subsidie, worden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria.

  Uit de beoordeling van de aanvragen wordt vervolgens een rangschikking gemaakt. De kwalitatief beste aanvragen komen met voorrang in aanmerking voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond is bereikt.

  Aan een tenderprocedure worden extra eisen gesteld om te zorgen voor een gelijke behandeling van aanvragers. Zo is het in een tenderprocedure niet mogelijk om inhoudelijk met de aanvrager over de aanvraag te communiceren. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen. Ook mag een bestuursorgaan geen rekening houden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt.

 • Een R&D-Samenwerkingsverband is een verband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, bestaande uit twee of meer van elkaar losstaande mkb-ondernemingen. Het verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D-samenwerkingsproject. 

  Wij sluiten aan bij de uitleg die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hieromtrent hanteert. Deelnemers worden gezien als van elkaar losstaande ondernemingen als zij niet met elkaar zijn verbonden in de zin van artikel 3, lid 3, van bijlage 1 van de Algemene Groepsvrijstellingverordening (Verordening 651/2014). Van een verbonden onderneming is onder andere sprake als een onderneming meer dan de helft van de stemrechten van een andere onderneming heeft. Daarnaast is de zeggenschapsverhouding bepalend voor de vraag of twee ondernemingen met elkaar zijn verbonden. Verbonden ondernemingen kunnen niet beide deelnemers in een samenwerkingsverband zijn. Verder moet duidelijk uit de aanvraag blijken:

  • dat het samenwerkingsverband speciaal is opgezet voor het project en
  • dat het samenwerkingsverband zelf geen rechtspersoonlijkheid bezit

  Je kan hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Deze is vormvrij.

 • Een projectplan bestaat uit maximaal 20 pagina's. De lettergroote mag maximaal 11 pt. zijn en de regelafstand minimaal 1.

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen MIT R&D Samenwerking. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel 050 5224 915.

Cases

Raak geïnspireerd

"Dit milieuvriendelijke schuim is een alternatief voor de niet-duurzame ondergrond waar gewassen nu op groeien."

Martin Tietema

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall