Subsidie R&D samenwerking 2022 aangevraagd bij het SNN – En nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Fases van het subsidietraject

Op 13 september 2022 17:00 is de subsidieregeling MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2022 gesloten. Dit betekent dat er geen nieuwe aanvragen meer mogen worden ingediend voor deze tender en dat de ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld. 

 

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 13 weken een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Het project dient 24 maanden na de start van het project uitgevoerd te zijn. 

Bij verlening van de aanvraag ontvangt de aanvrager eenmalig een voorschot van maximaal 40% van de verleende subsidie.

Een voorschot vraag je aan in het eLoket. 

Voorschot aanvragen

 

Bijhorende downloads

Benodigde documenten voorschot
1.76mb

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 24 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling R&D samenwerking indienen

 

Behandelproces vaststelling

 

Afbeelding verwijderd.

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten vaststelling
1.66mb

Wet- en Regelgeving

Download alle documenten

Heb je een vraag?

Neem contact op met team Bedrijfsontwikkeling & Groei.

Mail met SNN       

Of bel (050) 5224 915, op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall