Open Innovatie Call 2019 aangevraagd bij SNN en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.
Aanvraag in behandeling, lopend of al in vaststelling? hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

Denk om de privacy van je werknemers

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Denk om de privacy van je werknemers en verwijder hun burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

De aanvraag is ingediend en volledig. Het SNN kijkt of de aanvraag voldoet aan de belangrijkste subsidievoorwaarden. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen. Hierover ontvang je een bericht in het EFRO Webportal.

Deskundigencommissie en Dagelijks Bestuur SNN

De onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvraag tijdens haar vergadering. De deskundigencommissie beoordeelt elk project op de eigen merites, waarbij per project onderscheidende onderdelen de doorslag kunnen geven. De uitvoeringsregeling beschrijft op welke onderdelen een initiatief zich kan onderscheiden en wat belangrijk is in een initiatief. De aanvraag wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van het SNN. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van het nog beschikbare budget.

Zegt ook het Dagelijks Bestuur ‘ja’ tegen een aanvraag, dan rondt het SNN de subsidietechnische toets af. Samen met jou zetten we de laatste subsidie-technische puntjes op de ‘i’. Na een positief besluit worden de concept-subsidiebeschikking en de concept-uitvoeringsovereenkomst opgesteld en met je besproken. Na instemming volgt ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst en wordt de subsidiebeschikking afgegeven.
 

Downloads

Download alle documenten

Vergaderdata

Download alle documenten

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een subsidiebeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Op de datum waarop de subsidiebeschikking is afgegeven, gaat ook de realisatietermijn in.

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in (de einddeclaratie).
Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens de projectperiode, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.
De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de subsidiebeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Heb je een vraag?

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall