Open Innovatiekans Noord-Nederland

Noord-Nederland is op zoek naar jullie toekomstgerichte plan!

Speel jij, samen met andere ondernemers, bedrijven en (kennis)instellingen, in op de toekomst en maatschappelijke uitdagingen uit de RIS3 die de komende jaren hét verschil gaan maken voor Noord-NL? Denk hierbij aan: circulair ondernemen, duurzame energie, digitalisering of werken aan een positieve gezondheid? Dan is deze subsidie Open Innovatiekans Noord-Nederland mogelijk interessant voor jou!

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zijn op zoek naar samenwerkingsverbanden in het noorden die denken in oplossingen en mogelijkheden. Die creatief en innovatief ondernemen, durven te vernieuwen en (kennis) met elkaar verbinden. Die met hun gezamenlijke idee, project(plan) of initiatief Noord-NL een stap verder helpen. Dát willen we stimuleren. Pak en benut deze kans! 

Deze subsidie wordt gefinancierd uit het REACT-EU Fonds en door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het subsidiebudget uit dit Fonds stimuleert de Europese Unie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Én het blijven werken aan het ontwikkelen van kansen voor de toekomst. 

In het kort

Deadline indienen aanvraag
13 september 2021
Resterend budget
€ 6.000.000,- ?
Subsidiepercentage
maximaal 60%

Voor wie

Voor consortia, met initiatieven die vanuit een integrale visie inspelen op innovatiekansen rond de RIS3 Transities ‘Van een lineaire naar een circulaire economie’, ‘Van fossiele naar hernieuwbare energie’, ‘Van zorg naar duurzame gezondheid’ en ‘Van analoog naar digitaal’.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van waardenketens, verdienmodellen en ecosystemen rond kansen die zich voordoen binnen de vier Transities uit de RIS3.
 • Bij deze uitvraag geldt dat ‘groen’ en ‘digitaal’ kernbegrippen zijn. We zoeken voorstellen die binnen elke transitie waarop wordt ingespeeld, de verbinding weten te leggen met vergroening en digitalisering.
 • Kosten waarvoor je subsidie kunt krijgen zijn vooraf niet afgebakend.

Wat zijn de voorwaarden?

 • We zoeken projecten die zijn opgezet vanuit een sterke, strategische visie en een integrale benadering. De visie wordt in het voorstel overtuigend uiteengezet.
 • We zoeken projecten met betekenis; projecten die structurele veranderingen teweeg kunnen brengen, projecten met een overtuigende visie op de fase na de subsidieperiode.
 • Het benutten van kansen en het realiseren van nieuwe waardenketens, verdienmodellen en ecosystemen, relateren we expliciet aan nieuwe business.
 • Samenhang en samenwerking staan bij ons voorop. We zoeken projecten die een coherent geheel aan activiteiten presenteren.
 • Breed draagvlak, op Noordelijke schaal
 • Wij willen dat uw project bijdraagt aan een beter functionerend Noord-Nederlands innovatie-ecosysteem
 • Een overtuigend projectvoorstel is belangrijk; maar een overtuigend consortium is minstens zo belangrijk. Wij zoeken partijen die in staat zijn de projectdoelstellingen daadwerkelijk te verwezenlijken en de risico’s, die inherent zijn aan innoveren, weten
 • We zoeken initiatieven waarbij het realiseren van leereffecten en het delen van ervaringen en resultaten een wezenlijk onderdeel vormen van de projectopzet

Van idee naar kansrijk project

Wij bieden de mogelijkheid om je projectidee of -voorstel met ‘peers’ te bespreken aan de Matrixtafel. Onze ervaring is dat deze gesprekken de kwaliteit van projectvoorstellen doorgaans ten goede komen. Voor informatie over bijeenkomsten van de Matrixtafel kun je contact opnemen met 050-5224 900 of het e-mailadres reacteu@snn.nl

Meer informatie over de RIS3?

Wil je meer weten over de Research and Innovation Smart Specialisation Strategy (RIS3) voor Noord-Nederland? Kijk op de pagina Strategie voor het Noorden

Meer informatie over REACT-EU?

Deze subsidie wordt gefinancierd uit het REACT-EU Fonds. Met het subsidiebudget uit dit Fonds stimuleert de Europese Unie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Én het blijven werken aan het ontwikkelen van kansen voor de toekomst. 

NB. Naar verwachting komt er eind 2021 opnieuw budget beschikbaar van uit REACT-EU voor de VIA en de call Valorisatie.   

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

Kom in contact!

Heb jij een kansrijk project(plan) of initiatief voor Noord-NL en voel jij je hiertoe, samen met anderen, aangesproken?

Je kunt jullie idee, project of initiatief bespreken met de drie noordelijke provincies.

Neem contact op via

reacteu@snn.nl   (050) 5224 900

Je wordt dan doorgeleid naar de juiste contactpersonen.

Ik wil Open Innovatiekans Noord-Nederland aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall