Tender Valorisatie 2022

Maak jij met jouw project impact op Noord-Nederland? Zowel op economisch als maatschappelijk gebied? En zorg je hierbij voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en proberen je samen met partners dingen uit?  Met de tender Valorisatie uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dagen wij partijen uit om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa.  

Met deze tender Valorisatie 2022 bouw, test en demonstreer je een vernieuwend prototype product, dienst of proces en:  
1) benut je de kansen van de vier RIS3-transities om tot innovatie te komen; 
2) draag je bij aan unieke, regionale, economische sterktes; 
3) maak je gebruik van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen, bij voorkeur in samenwerking met elkaar;  
4) los je een probleem op, waar mogelijk doe je dit samen met een regionale probleemeigenaar; 
5) draag je bij aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van je bedrijf.  

eHerkenning nodig bij aanvraag

Het EFRO-webportaal werkt voortaan alleen nog met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH2+. Het kan even tijd kosten om dit aan te vragen. Wees daarom op tijd met jouw aanvraag voor eHerkenning. Lees meer over het aanvragen van eHerkenning via deze pagina.

Voor het indienen van het projectvoorstel in 2 pagina's (two-pager) is eHerkenning niet nodig.

In het kort

Besluit op aanvraag
22 weken
Resterend budget
€ 6.000.000 ?
Subsidiepercentage
25% - 45%
Maximale subsidie
€ 600.000 ?

Voor wie

Deze subsidie is in de basis bedoeld voor mkb’ers in Noord-Nederland. Maar ook andere partijen – van binnen én buiten de regio – mogen meedoen en een aanvraag indienen. De subsidie kan aangevraagd worden door natuurlijke ondernemingsvormen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het ontwikkelen, testen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Projecten die tussen de € 50.000,- en € 200.000,- subsidie aanvragen, zijn kleine projecten. Het maximale subsidiebedrag per projectpartner is € 125.000,-. 

 • Projecten die tussen de € 250.000,- en € 600.000,- subsidie aanvragen, zijn grote projecten. Het maximale subsidiebedrag per projectpartner is € 400.000,-. 

 • Samenwerken is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd (en in sommige gevallen beloond met een hoger subsidiepercentage).

 • Het subsidiepercentage ligt tussen de 25% en 45%. Het standaard subsidiepercentage is 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Als je samenwerkt met een andere onafhankelijke onderneming of een kennisinstelling, wordt dit percentage met 10% verhoogd. Werk je met zowel een andere onderneming als een kennisinstelling samen? Dan verhogen we dit percentage met nog eens 10%. Het maximale subsidiepercentage komt daarmee op 45%. Het subsidiebedrag kan per projectpartner worden beperkt als de staatssteunregels dit verplichten.

 • Om als samenwerkingsverband met ondernemingen in aanmerking te komen voor verhoging van het subsidiepercentage, mag geen van de ondernemingen meer dan 70% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie, voor haar rekening nemen. Ook moet ten minste één van de samenwerkende ondernemingen behoren tot het mkb.

 • Een samenwerkingsverband met (een) kennisinstelling(en) komt alleen in aanmerking voor verhoging van het subsidiepercentage wanneer de kennisinstelling(en) ten minste 10% van de kosten die in aanmerking komen voor de subsidie draagt/dragen. Ook moet/moeten deze kennisinstelling(en) het recht hebben eigen onderzoeksresultaten te publiceren. 

 • Projectpartners zijn onafhankelijk van elkaar samenwerkende partijen die een aantoonbaar belang hebben bij het project. Zij mogen geen partnerondernemingen van elkaar zijn of met elkaar verbonden zijn.

Planning

Vanaf 19 september start het proces van het indienen van jouw aanvraag. Dit gebeurt in twee fases: eerst voor de kleine projecten van € 50.000 tot € 200.000, daarna voor de grote projecten van € 250.000 tot € 600.000. Iedere fase bestaat uit drie stappen. Hieronder de planning: 

Kleine projecten 

 • Stap 1 - Indienen projectvoorstel in 2 pagina’s van 19 tot 22 september 12.00 uur.
 • Stap 2 - Ontvangst reflectieverslag op 11 oktober. 
 • Stap 3 - Indienen volledige aanvraag van 25 oktober tot 8 november 12.00 uur. 

Grote projecten 

 • Stap 1 - Indienen projectvoorstel in 2 pagina’s van 3 oktober tot 6 oktober 12.00 uur.
 • Stap 2 - Ontvangst reflectieverslag op 1 november. 
 • Stap 3 - Indienen volledige aanvraag van 15 november tot 29 november 12.00 uur. 

Wil je meer informatie over het proces van projectvoorstel naar het indienen van een volledige aanvraag? Lees dan verder op de pagina Tender Valorisatie 2022 aanvragen

Jouw projectvoorstel in 2 pagina's indienen?

Verschillen ten opzichte van de vorige valorisatieregeling

De Tender Valorisatie 2022 lijkt veel op subsidieregeling Valorisatie uit eerdere jaren. Wel zijn er een paar belangrijke verschillen, zowel op inhoud als in het proces. Deze verschillen lees je hieronder: 

Subsidievoorwaarden 

 • Bij eerdere soortgelijke subsidies was er veel ruimte voor individuele projecten. Bij de nieuwe subsidie zetten we meer in op samenwerking, bijvoorbeeld met kennisinstellingen. Hierbij is het ook belangrijk dat je bijvoorbeeld gebruik maakt van bestaande proeftuinen en kennisclusters. Op die manier maken we samen meer maatschappelijk impact. 
 • Het minimale subsidiebedrag is verlaagd naar €50.000,-. Met deze ondergrens willen we impactvolle, kleinere projecten mogelijk maken. Hierbij handig om te weten: in het nieuwe EFRO-programma komt de subsidie Versneller Innovatieve Ambities (VIA) niet meer terug. (Meer hierover lees je in het bericht Geen nieuwe VIA, wel andere subsidies voor een structureel innovatiever mkb.)
 • We stimuleren alle partijen om kennis te delen en samen te werken. Hiermee maken we de netwerken sterker en dragen projecten bij aan het regionale innovatie-ecosysteem.  

Tender: alleen de kwalitatief beste projecten ontvangen subsidie 

Het proces is in een aantal opzichten vernieuwd. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld via een tender. Dit betekent dat alleen de kwalitatief beste projecten subsidie ontvangen. En omdat we minder middelen beschikbaar hebben voor valorisatie, zijn we selectiever in het toewijzen van projecten. Wanneer je met jouw aanvraag dus een optimale bijdrage levert aan de hierboven genoemde uitgangspunten, is de kans groter dat je subsidie ontvangt. 

Wet- & regelgeving en overige informatie

Download alle documenten

Heb je vragen over de ontwikkeling van jouw idee voor het Noorden?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van jouw idee of project? Neem contact op met jouw provincie:
Provincie Drenthe: 0592 - 36 55 55
Provincie Fryslân: 058 - 292 59 25 
Provincie Groningen: 050 - 316 49 54 of Europeseprogrammas@provinciegroningen.nl  

Wil je graag hulp met het ontwikkelen van je idee naar een concreet project? De mensen uit het grote Noordelijke netwerk van de MATRIX zetten zich belangeloos in om initiatiefnemers van innovatieve ideeën te helpen. Ga naar: www.sparrenmetdematrix.nl.

Veelgestelde vragen

 • Als regio Noord-Nederland hebben we een gezamenlijke innovatiestrategie. Dit noemen we de RIS3. De RIS3 kent vier transities die kansen én bedreigingen bieden voor het bedrijfsleven. Dit zijn de volgende: 

  • Van lineaire naar een circulaire economie; 
  • Van fossiele naar hernieuwbare energie; 
  • Van zorg naar duurzame gezondheid; 
  • Van analoog naar digitaal. 

  De transities zijn geen doel op zich, maar bieden kansen voor een duurzame en brede welvaart. Om deze kansen te benutten, is ondernemerschap nodig: van de regio als geheel. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren: van ondernemers tot burgers, van onderwijs- en kennisinstellingen tot clusters en netwerken.  

  De vier transities komen terug in het nieuwe EFRO-programma én in de Tender Valorisatie 2022. Een project dat een aanvraag Tender Valorisatie 2022 doet, moet dan ook een duidelijke koppeling met in ieder geval één van deze vier transities hebben.  

  Lees meer over de RIS3 op de pagina RIS3: strategie voor het noorden.  

 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen een klein en een groot project.

  • Wanneer je tussen de € 50.000 en € 200.000 subsidie aanvraagt voor jouw project, zien wij dit als klein project.
  • Een project dat tussen de € 250.000 en € 600.000 subsidie aanvraagt, zien we als groot project.  

  Per projectpartner geldt een maximum subsidiebedrag. Voor een klein project kun je maximaal € 125.000 per projectpartner ontvangen. Voor een groot project is dat bedrag € 400.000.  

  Voorbeeldsituaties: 

  • Bij een project van € 750.000 met één projectpartner ontvangt de projectpartner maximaal 25% subsidie. Dit komt neer op € 187.500. Dit is een klein project. Het maximale subsidiebedrag bij een klein project is € 125.000 per projectpartner. Daarom wordt € 125.000 subsidie verstrekt, en niet € 187.500.
  • Bij een project van € 750.000 met twee projectpartners ontvangen de projectpartners 35% subsidie. Dit is € 262.500. Hier is sprake van een groot project. 
  • Bij een project van € 750.000 met meerdere projectpartners - inclusief een andere onafhankelijke onderneming én een kennisinstelling - ontvangen de projectpartners 45% subsidie.
 • Het standaard subsidiepercentage is 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Dit percentage wordt verhoogd in de volgende situaties: 

  • 10% verhoging (totaal 35%) wanneer er wordt samengewerkt met een andere onafhankelijke onderneming of een kennisinstelling;
  • 20% verhoging (totaal 45%) wanneer er wordt samengewerkt met een andere onafhankelijke onderneming en een kennisinstelling.  

  Er gelden voorwaarden voor de kostenverdeling voordat er sprake is van samenwerking. Deze zijn als volgt: 

  • Om als samenwerkingsverband met ondernemingen in aanmerking te komen voor verhoging van het subsidiepercentage, mag geen van de ondernemingen meer dan 70% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie, voor haar rekening nemen. Ook moet ten minste één van de samenwerkende ondernemingen behoren tot het mkb.
  • Een samenwerkingsverband met (een) kennisinstelling(en) komt alleen in aanmerking voor verhoging van het subsidiepercentage wanneer de kennisinstelling(en) ten minste 10% van de kosten die in aanmerking komen voor de subsidie draagt/dragen. Ook moet/moeten deze kennisinstelling(en) het recht hebben eigen onderzoeksresultaten te publiceren. 
  • Projectpartners zijn onafhankelijk van elkaar samenwerkende partijen die een aantoonbaar belang hebben bij het project. Zij mogen geen partnerondernemingen van elkaar zijn of met elkaar verbonden zijn.
Bekijk alle veelgestelde vragen

Kom je er niet helemaal uit?

Wij helpen je graag verder bij je aanvraagproces! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

valorisatie@snn.nl (050) 5224 900

 

Webinar Tender Valorisatie 2022 gemist?

Op maandag 19 september organiseerden we een kort, interactief webinar over de Tender Valorisatie 2022. De bijbehorende presentatie download je hier of vind je op deze pagina bij ‘Wet- & regelgeving en overige informatie'. Je kunt de videobeelden van dit webinar terugkijken op deze pagina.

Cases

Raak geïnspireerd

“Op dat moment was dat echt het zetje dat we nodig hadden. Het heeft de drempel verlaagd om het risico en de investering aan te durven.”

Menno Kooistra, Algemeen Directeur STT
Raak geïnspireerd

“De subsidieaanvraag kreeg de volle 100 punten van het SNN. Dat was nog nooit vertoond. Het laat zien dat dit echt een heel degelijk en breed gedragen project is, waarmee veel leed, maar ook mensenlevens en geld bespaard kunnen worden."

Hessel Bouma, directeur LIMIS Development
Raak geïnspireerd

“De mogelijkheden van 3D-printen zijn eindeloos als we de techniek verder ontwikkelen.”

Erwin van Maaren en Jan Volker

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall