Tender Valorisatie 2022

Maak jij met jouw project impact op Noord-Nederland? Zowel op economisch als maatschappelijk gebied? En zorg je hierbij voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en proberen je samen met partners dingen uit?  Met de tender Valorisatie uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dagen wij partijen uit om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa.  

Met deze tender Valorisatie 2022 bouw, test en demonstreer je een vernieuwd prototype product, dienst of proces en:  
1) benut je de kansen van de vier RIS3-transities om tot innovatie te komen; 
2) draag je bij aan unieke, regionale, economische sterktes; 
3) maak je gebruik van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen, bij voorkeur in samenwerking met elkaar;  
4) los je een probleem op, waar mogelijk doe je dit samen met een regionale probleemeigenaar; 
5) draag je bij aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van je bedrijf.  

In het kort

Besluit op aanvraag
22 weken
Resterend budget
€ 6.000.000
Subsidiepercentage
25% - 45%
Maximale subsidie
€ 600.000 ?

Voor wie

Deze subsidie is in de basis bedoeld voor mkb’ers in Noord-Nederland. Maar ook andere partijen – van binnen én buiten de regio – mogen meedoen en een aanvraag indienen. Voorwaarde is wel dat de effecten van het project terechtkomen in Noord-Nederland.  

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het ontwikkelen (of aanmerkelijk verbeteren) van een nieuw product, dienst of proces. 

 • Meer informatie volgt. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het subsidiepercentage ligt tussen de 25% en 45%. 

 • Er is subsidie voor kleine projecten van € 50.000,- tot € 200.000,-, hierbij is samenwerking niet verplicht. Het maximale subsidiebedrag per projectpartner is dan € 125.000,-. 

 • Er is subsidie voor grote projecten van € 250.000,- tot € 600.000,-, hierbij is samenwerking wel verplicht. Het maximale subsidiebedrag per projectpartner is dan € 400.000,-. 

 • Meer informatie volgt. 

Planning

Vanaf medio september start het proces van het indienen van jouw aanvraag. Dit gebeurt in twee fases: eerst voor de kleine projecten van € 50.000 tot € 200.000, daarna voor de grote projecten van € 250.000 tot € 600.000. Iedere fase bestaat uit twee stappen. Hieronder de planning (nog onder voorbehoud): 

Kleine projecten 

 • Stap 1 – Indienen projectvoorstel in 2 pagina’s van 19 tot 22 september 12.00 uur. Uitslag en reflectie volgt op 11 oktober. 
 • Stap 2 – Indienen volledige aanvraag van 25 oktober tot 8 november 12.00 uur. 

Grote projecten 

 • Stap 1 – Indienen projectvoorstel in 2 pagina’s van 3 oktober tot 6 oktober 12.00 uur. Uitslag en reflectie volgt op 24 oktober. 
 • Stap 2 – Indienen volledige aanvraag van 15 november tot 29 november 12.00 uur. 

Wil je meer informatie over het proces van projectvoorstel naar het indienen van een volledige aanvraag? Lees dan verder op www.snn.nl/tendervalorisatie2022/aanvragen

Verschillen ten opzichte van de vorige valorisatieregeling

De Tender Valorisatie 2022 lijkt veel op subsidieregeling Valorisatie uit eerdere jaren. Wel zijn er een paar belangrijke verschillen, zowel op inhoud als in het proces. Deze verschillen lees je hieronder: 

Subsidievoorwaarden 

 • Bij eerdere soortgelijke subsidies was er veel ruimte voor individuele projecten. Bij de nieuwe subsidie zetten we meer in op samenwerking, bijvoorbeeld met kennisinstellingen. Hierbij is het ook belangrijk dat je bijvoorbeeld gebruik maakt van bestaande proeftuinen en kennisclusters. Op die manier maken we samen meer maatschappelijk impact. 
 • Het minimale subsidiebedrag is verlaagd naar €50.000,-. Met deze ondergrens willen we impactvolle, kleinere projecten mogelijk maken. 
 • We stimuleren alle partijen om kennis te delen en samen te werken. Hiermee maken we de netwerken sterker en dragen projecten bij aan het regionale innovatie-ecosysteem.  

Tender: alleen de kwalitatief beste projecten ontvangen subsidie 

Het proces is in een aantal opzichten vernieuwd. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld via een tender. Dit betekent dat alleen de kwalitatief beste projecten subsidie ontvangen. En omdat we minder middelen beschikbaar hebben voor valorisatie, zijn we selectiever in het toewijzen van projecten. Wanneer je met jouw aanvraag dus een optimale bijdrage levert aan de hierboven genoemde uitgangspunten, is de kans groter dat je subsidie ontvangt. 

Bestanden

Download alle documenten

Kom je er niet helemaal uit?

Wij helpen je graag verder! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar valorisatie@snn.nl of bel (050) 5224 900.

Cases

Raak geïnspireerd

“De mogelijkheden van 3D-printen zijn eindeloos als we de techniek verder ontwikkelen.”

Erwin van Maaren en Jan Volker

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall