Gewijzigde beoordelingscriteria

Let op! De beoordelingscriteria van de Tender Valorisatie 2022 zijn gewijzigd. In de Uitvoeringsregeling van deze subsidie staan de criteria waarop wij jouw definitieve subsidieaanvraag beoordelen. Hierop zijn enkele aanpassingen gedaan. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht of download de gewijzigde Uitvoeringsregeling (versie 11 oktober 2022) op deze pagina. 

eHerkenning nodig bij aanvraag

Het EFRO-webportaal werkt voortaan alleen nog met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH2+. Het kan even tijd kosten om dit aan te vragen. Wees daarom op tijd met jouw aanvraag voor eHerkenning. Lees meer over het aanvragen van eHerkenning via deze pagina.

Subsidie Tender Valorisatie 2022 aanvragen

Aanvragen niet meer mogelijk.

Heb je interesse in de Tender Valorisatie 2022 en wil jij je aanvraag zo goed mogelijk voorbereiden? Op deze pagina lees je hoe je dat doet. 

Stappenplan aanvraag indienen

 1. Stap 1: Download het format Projectvoorstel in 2 pagina’s. Schrijf je projectvoorstel en dien deze in.
 2. Stap 2 : Ontvang reflectieverslag.
 3. Stap 3 : Dien je volledige aanvraag in via het EFRO-webportaal.

Stap 1: Projectvoorstel in 2 pagina's (two-pager)

We realiseren ons dat een volledig uitgewerkt projectvoorstel de nodige tijd en energie kost. Daarom hebben we besloten om het aanvraagproces te laten verlopen in twee fasen: een voortraject met een projectvoorstel in 2 pagina’s (two-pager) en een subsidieaanvraag met een uitgewerkt projectplan.

Het indienen van het projectvoorstel in 2 pagina's kan:

 • voor kleine projecten tussen 19 september 2022 en 22 september 2022 12.00 uur;
 • voor grote projecten tussen 3 oktober 2022 en 6 oktober 12.00 uur.

Stap 2: Reflectieverslag

Op basis van dit korte projectvoorstel krijg je een vrijblijvende reflectie. Deze reflectie geeft je een beeld van de kans van slagen van jouw project. Ook kun je tips krijgen over de verbinding met andere partijen en het vergroten van de impact van jouw project voor de regio.  

Wanneer de reflectie niet positief is, is het misschien beter voor je project om bij een volgende, andere subsidieronde of bij een andere subsidie een nieuwe aanvraag in te dienen.

Is je reflectie positief? Dan kun je doorgaan met het maken van een volledig uitgewerkt projectplan, voor de tweede fase van het aanvraagproces. Goed om te weten: de keuze om wel of niet door te gaan met jouw projectaanvraag naar de tweede fase maak je zelf. 

Stap 3: De aanvraag in de vorm van een uitgewerkt projectplan

In deze fase werk je de volledig projectaanvraag uit op basis van de vereisten en (verplichte) beschikbare formats. Met de reflectie kun je jouw aanvraag verbeteren en verder vormgeven. De subsidieaanvraag dien je dan in via het EFRO-webportaal. 

Het indienen van de aanvraag kan:

 • voor kleine projecten tussen 25 oktober 2022 en 8 november 2022 17.00 uur;
 • voor grote projecten tussen 15 november 2022 en 29 november 12.00 uur.

Documenten

Download alle documenten

Jouw volledige aanvraag (groot project) indienen?

eHerkenning nodig bij aanvraag

Het EFRO-webportaal werkt voortaan alleen nog met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH2+. Het kan even tijd kosten om dit aan te vragen. Wees daarom op tijd met jouw aanvraag voor eHerkenning. Lees meer over het aanvragen van eHerkenning via deze pagina

Deskundigencommissie en beoordelingskader

Alle ingediende projecten worden beoordeeld door de Deskundigencommissie. De Deskundigencommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij adviseren het SNN over de toekenning van de subsidie. Dit doen zij op basis van de landelijk afgesproken selectiecriteria uit het beoordelingskader:

 1. De bijdrage van het project aan de doelstellingen van het Programma EFRO 2021-2027 Noord-Nederland en de openstelling & de bijdrage van het project aan maatschappelijke impact en duurzame ontwikkeling;
 2. Het financieel en economisch toekomstperspectief van het project;
 3. De innovativiteit van het project;
 4. De kwaliteit van de aanvraag.

De projecten worden gerangschikt op basis van dit beoordelingskader. Dit betekent dat het project met de hoogste score als eerste subsidie ontvangt, daarna het project met de een-na-hoogste score, totdat het budget op is. Ook geldt een ondergrens van 70 punten. Projecten die minder dan 70 punten scoren, komen niet in aanmerking voor subsidie. Deze projecten dragen onvoldoende bij aan de doelstellingen van het subsidieprogramma.

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met Team Europese subsidies.

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall