Contact

  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen

Subsidie Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 aangevraagd bij SNN En Nu?

Aanvragen mogelijk t/m 24 mei 2021 17:00

Aanvraag in behandeling, lopend of al in vaststelling? hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. Of ga direct naar het het EFRO-webportal.

Denk om de privacy van je werknemers

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Denk om de privacy van je werknemers en verwijder hun burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

De aanvraag is ingediend en volledig. Het SNN kijkt of de aanvraag voldoet aan de belangrijkste subsidievoorwaarden. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen. Hierover ontvang je een bericht in het EFRO Webportal.

Deskundigencommissie en Dagelijks Bestuur SNN

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden? De onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvraag tijdens haar vergadering en geeft punten voor:

  • de bijdrage aan de doelstelling van het OP EFRO (Valorisatieprojecten: 30 punten / Kennisontwikkelingsprojecten: 35 punten)
  • de mate van innovatie (Valorisatieprojecten: 20 punten / Kennisontwikkelingsprojecten: 25 punten)
  • de kwaliteit van de business case (Valorisatieprojecten: 35 punten / Kennisontwikkelingsprojecten: 25 punten)
  • en duurzaamheid (Valorisatieprojecten: 15 punten / Kennisontwikkelingsprojecten: 15 punten)

De beoordelingscriteria en puntenverdeling zijn nader uitgewerkt in artikel 8 van de uitvoeringsregeling Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021. Behaalt een project 70 punten of meer, dan adviseert de deskundigencommissie het SNN om subsidie toe te kennen. De aanvraag wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van het SNN. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van het nog beschikbare budget.

Zegt ook het Dagelijks Bestuur ‘ja’ tegen een aanvraag, dan voert het SNN nog één laatste controle uit: voldoet de aanvraag aan de (Europese) regelgeving en past het binnen de uitvoeringsregeling? Als ook dit positief is, wordt subsidie verleend aan het project. Het besluit wordt gepubliceerd in het EFRO Webportal.

Behandelproces

Heb je een vraag? Neem contact op met Team Valorisatie

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij anderen inspireren met jouw project?

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall