Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Particulier

Subsidie Waardevermeerdering aanvragen

Aanvragen mogelijk tot 31 maart 2022 23:59
Je komt in aanmerking voor de Waardevermeerderingsregeling en wilt subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om je woning energiezuiniger te maken.

Je wilt Waardevermeerdering-subsidie aanvragen.

 1. Stap 1: Bekijk de benodigde documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
 2. Stap 2: Via de aanvraagknop start je het aanvraagproces. Om een aanvraag in te dienen activeer je eenmalig je account.

 3. Stap 3: In je persoonlijke account upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Benodigde documenten Waardevermeerderingsregeling

Een van de onderstaande schriftelijke stukken:

 • Een schaderapport van het Centrum Veilig Wonen (CVW) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste € 1.000,- en is erkend vanaf 1 januari 2016;
 • Een beslissingsbrief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) die ten minste € 1.000,– bedraagt en is erkend vanaf 19 maart 2018. Let op! deze ontvang je na de goedkeuring van je adviesrapport;

 • Een besluitbrief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) nadat je akkoord bent gegaan met de Stuwmeerregeling. Let op! Deze kan je bij de TCMG aanvragen;
   
 • Een aanbiedingsbrief oude schademelding van de NAM;
   
 • Een aanbiedingsbrief oude schademelding proef buitengebied van de NAM met een antwoordstrook en bevestigingsmail;
   
 • Een schaderapport dat door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) als schade door bodembeweging door gevolg van gaswinning in het Groningenveld is vastgesteld, die ten minste € 1.000,– bedraagt en erkend is vanaf 1 maart 2018;|
   
 • Een uitspraak van een rechter van de Arbiter Bodembeweging (verslag schouw en zitting) waarin gesteld wordt dat de schade opgetreden is als gevolg van aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste € 1.000,- en erkend is vanaf 1 januari 2016;

_______________________________________________________
 

 • Wanneer de energiebesparende maatregelen nog niet uitgevoerd zijn?
  Ondertekende offerte of opdrachtbevestiging. Hier moet een startdatum van de werkzaamheden op staan en dient ondertekend te zijn door zowel aanvrager als installateur. Reden: bij het toekennen van de subsidie wordt het subsidiebedrag als voorschot uitbetaald. Hierdoor krijg je het geld beschikbaar voor aanvang van de werkzaamheden;

   
 • Wanneer de energiebesparende maatregelen wel uitgevoerd zijn?
  Eindfactuur met betalingsbewijs. Let op! 
  Bij het indienen van een factuur mag de factuurdatum niet ouder zijn dan de rapportagedatum van het schriftelijk stuk.

_______________________________________________________

 • Kopie bankpas/bankafschrift. Let op! Het subsidiebedrag kan door ons niet aan de aannemer worden overgemaakt
   
 • Een verklaring de-minimissteun (alleen bij een zakelijke aanvraag);


 

Benodigde documenten Pilot buitengebied NAM

 • Aanbiedingsbrief ''Proef buitengebied'': afhandeling 'oude' schademelding(en) *
 • Kopie getekende antwoordstrook *
 • Bevestigingsmail NAM/CVW *
 • Kopie bankpas/bankafschrift. Let op! Het subsidiebedrag kan door ons niet aan de aannemer worden overgemaakt
 • Ondertekende offerte of opdrachtbevestiging. Let op! Hier moet een startdatum van de werkzaamheden op staan en dient ondertekend te zijn door zowel aanvrager als installateur. Reden: je gaat een verplichting aan met de installateur. Bij het toekennen van de subsidie wordt het subsidiebedrag als voorschot uitbetaald. Hierdoor krijg je het geld beschikbaar voor aanvang van de werkzaamheden. Verplichting aangaan met de aannemer, maar nog geen akkoord voor de subsidie? Advies om met de aannemer te overleggen of een voorbehoud van toekenning subsidie opgenomen kan worden in de offerte

       of

 • Factuur met betalingsbewijs. Let op! Bij het indienen van een factuur mag de factuurdatum niet ouder zijn dan de rapportagedatum van het schriftelijk stuk

* Wanneer je in het verleden een voucher hebt geaccepteerd, dien je de voucher en de brief Waardevermeerderingsregeling 'Proef buitengebied' mee te sturen.

Contact

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met Team Waardevermeerdering.

Mail met SNN 050 5224 924

Of bel op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

Liever persoonlijk contact bij ons op kantoor? Bel ons om een afspraak te maken. 

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall