Bedrijvenregeling Dutch TechZone aanvragen

Aanvragen niet meer mogelijk.

Je wilt subsidie aanvragen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voor Bedrijvenregeling Dutch TechZone voor het onderdeel APR.

 

Afschermen van BSN

In verband met de privacywetgeving vragen wij je in het geval er op gevraagde documenten burgerservicenummers vermeld staan, deze te verwijderen of af te schermen voordat je de documenten met het SNN deelt. Je hoeft namelijk nooit burgerservicenummers te verstrekken, tenzij daar uitdrukkelijk en onderbouwd om is gevraagd.

Je wilt subsidie aanvragen voor Bedrijvenregeling Dutch TechZone.

 1. Hieronder vind je alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
 2. Schrijf een projectomschrijving.
 3. Via onderstaande knop start je de aanvraag. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Documenten aanvraag

 • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen, schematisch weergegeven, inclusief deelnemingspercentages en een opgave van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal per onderneming (indien de onderneming deel uit maakt van een verband van ondernemingen
 • Een kopie van de beschikking(en) of aanvraagformulier(en) van de projectaanvraag bij een andere instantie. (indien er reeds bij een andere instantie subsidie is aangevraagd of gekregen voor het project)  
 • Offerte(s) / overeenkomst(en) (indien aanwezig)  
 • Meeste recente (geconsolideerd) jaarrekening  
 • Prognoses van balans en winst- en verliesrekening van de komende 5 jaar 
 • Omzet gegevens waaruit blijkt dat de verwachte omzet voor minimaal 50% afhankelijk is van afnemers van buiten het werkingsgebied  
 • Verzamelloonstaat / loonstaten van de afgelopen 12 maanden (niet van toepassing indien er sprake is van een vestigingsproject)  
 • Kopie bankafschrift (ter verificatie van je rekeningnummer)
 • Bewijsstukken scoringscriteria (indien van toepassing) 
Download alle documenten

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met SNN.

Mail met SNN

Of bel 050 5224 915 op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

Schakel je liever een adviseur in die voor jou de aanvraag indient?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall