Subsidie Dutch TechZone RID 2018 aangevraagd en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

 

Fases van het subsidietraject

Het SNN streeft ernaar om binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit te nemen. Onderdeel van het beoordelingstraject is de inhoudelijke toetsing van de aanvragen door een externe adviescommissie. Je ontvangt een e-mail met daarin het besluit.

Behandelproces

Onderdeel van het beoordelingstraject van subsidieaanvragen binnen de bedrijvenregeling Dutch TechZone is de inhoudelijke toetsing van de projecten door een adviescommissie. De adviescommissie toetst aan de hand van de criteria die in de bedrijvenregeling Dutch TechZone zijn vastgelegd. Per selectiecriterium worden punten toegekend. Het totaal aantal punten bepaalt de rangschikking van de aanvragen en bepaalt tevens of het project de minimaal vereiste punten heeft behaald. De subsidies worden op volgorde van rangschikking verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt, waarbij het project wel de minimaal vereiste punten moet behalen en aan de overige voorwaarden van de regeling moet voldoen.  

Onafhankelijkheid en geheimhouding

Als er bij een project een “conflict of interest” speelt (een lid van de adviescommissie is rechtstreeks bij de subsidieaanvraag betrokken. Daarvan is in ieder geval sprake indien het een aanvraag betreft bij een gemeente die hij als lid van de commissie vertegenwoordigt) dan mag de deskundige in kwestie het betreffende niet beoordelen, maar ook niet aanwezig zijn bij de discussie over het project. Daarnaast is bepaald dat de commissie geheimhouding van de gegevens van de aanvragen waarborgt en hier vertrouwelijk mee omgaat.


Leden adviescommissie

De heer G. Bax, namens de ondernemers
Mevrouw J. Rietveld, namens het onderwijs
De heer T. Bargeman, namens overheid, gemeente Hoogeveen
De heer N. Wehkamp, namens overheid, gemeente Emmen
Mevrouw R. Raven, namens overheid, gemeente Coevorden
De heer A.G. van Dijk, namens overheid, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
Mevrouw D. Siegers, namens overheid, provincie Drenthe

Downloads

Download alle documenten

Heb je een vraag?

Neem contact op met team Bedrijvenregelingen. 

Mail met SNN  050 - 52 24 915

 

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall