Contact

  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Subsidie Kennisontwikkeling 2017 aangevraagd en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Wachtend op verlening, Lopend of al in Vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag Kennisontwikkeling 2017 gebeurt. Of ga direct naar het het EFRO-webportal.

Fases van het subsidietraject

Het SNN controleert of de aanvraag compleet is. Zo ja, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de deskundigencommissie. Deze beoordeelt de aanvraag op vijf punten:

  • de bijdrage aan de doelstelling van het OP EFRO (30 punten)
  • de mate van innovativiteit (25 punten)
  • de kwaliteit van de business case (20 punten)
  • de kwaliteit van de aanvraag (10 punten)
  • en duurzaamheid (15 punten).

Bij een score van ten minste 70 punten, waarvan 1 punt op duurzaamheid, adviseert de deskundigencommissie het SNN om subsidie toe te kennen. Het SNN controleert vervolgens of de aanvraag ook voldoet aan de (Europese) regelgeving en de regionale beleidskaders: de beleidsregel call Kennisontwikkeling 2017, de REES, de AGVV, het OP EFRO, de RIS3 en de NIA. Als ook deze toetsing positief is, wordt subsidie verleend aan het project.
 

Een toelichting op de beoordelingscriteria en puntenverdeling zijn uitgewerkt in artikel 8 van de uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling 2017.

Behandelproces

afbeelding behandelproces tot aanvraag

Uitvoeringsregeling

Download alle documenten

Vergaderdata Deskundigencommissie en bestuurscommissie Economische Zaken

Download alle documenten
Afbeelding heb je een innovatief idee neem contact op

Heb je een vraag?

Neem contact op met Team Kennisontwikkeling.

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

afbeelding; Wil jij anderen ondernemers inspireren met jouw projecten?

Wil jij anderen ondernemers inspireren met jouw projecten?

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall