Subsidie MIT 2021 Haalbaarheid Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Uitslag loting MIT Haalbaarheid 2021

In totaal is er op de eerste dag voor €6.194.105,57 subsidie aangevraagd. Met een budget van €4.487.500,- betekent dit dat er meer aanvragen zijn ingediend dan dat er budget beschikbaar is.  Aanvragen die op 20 april zijn ingediend én compleet zijn komen als eerste in aanmerking voor subsidie. 

Loting door notaris 

We geven alle aanvragers die op 20 april een complete aanvraag hebben ingediend een gelijke kans. De notaris heeft de volgorde voor de inhoudelijke beoordeling van aanvragen daarom bepaald via een loting. Het project met volgnummer 1 is als eerste aan de beurt, daarna nummer 2 en ga zo verder. We gaan door met de inhoudelijke beoordeling tot het budget op is. 

Op basis van de gevraagde subsidie is er momenteel budget voor de aanvragen tot en met volgnummer 255. Bij de inhoudelijke controle van deze aanvragen kan blijken dat zij (gedeeltelijk) niet voor subsidie in aanmerking komen. Met het budget dat hierdoor vrijkomt, kunnen mogelijk projecten met hogere volgnummers inhoudelijk worden beoordeeld.  

Wanneer ben jij aan de beurt? 

Houd je projectnummer bij de hand en check op het overzicht wanneer jouw aanvraag aan de beurt is voor de inhoudelijke beoordeling. 

Download alle documenten

Lopend

Is je aanvraag toegekend? Je ontvangt dan een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. De subsidie wordt binnen 3 weken na verleningsbeschikking op je rekening gestort. 

Je start binnen 4 maanden met het project en rond deze 12 maanden erna af. 

Afbeelding verwijderd.

Vaststelling

De subsidie is verleend. Je start binnen 4 maanden met het project. Het project moet binnen 12 maanden zijn afgerond. Na afronding dien je de Verklaring afronding haalbaarheidsproject in. Let op: dit is mogelijk tot 4 weken na afloop van het project.  

Vaststelling MIT indienen

Downloads

Download alle documenten

Bij te houden stukken

  • Een verslag of rapport van de uitgevoerde werkzaamheden, dat aantoont dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen;
  • Facturen en betalingsbewijzen van de gedeclareerde projectkosten (indien er sprake is van andere kosten dan personeelskosten);
  • Urenregistraties (indien er sprake is van personeelskosten).
Download alle documenten

Downloads

Download alle documenten

Heb je een vraag?

Neem contact op via bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel (050) 5224 915

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall