Subsidie Tender EFRO Valorisatie 2022 aangevraagd bij SNN En Nu?

Heb je een volledige projectaanvraag ingediend? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. Of ga direct naar het het EFRO-webportal.

De Deskundigencommissie beoordeelt het project, samen met de andere ingediende projecten. De Deskundigencommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij adviseren het SNN over de toekenning van de subsidie. Dit doen zij op basis van de landelijk afgesproken selectiecriteria uit het beoordelingskader:

  1. De bijdrage van het project aan de doelstellingen van het Programma EFRO 2021-2027 Noord-Nederland en de openstelling & de bijdrage van het project aan maatschappelijke impact en duurzame ontwikkeling;
  2. De innovativiteit van het project;
  3. Het financieel en economisch toekomstperspectief van het project & de kwaliteit van de aanvraag.

De projecten worden gerangschikt op basis van dit beoordelingskader. Dit betekent dat het project met de hoogste score als eerste subsidie ontvangt, daarna het project met de een-na-hoogste score, totdat het budget op is. Ook geldt een ondergrens van 70 punten. Projecten die minder dan 70 punten scoren, komen niet in aanmerking voor subsidie. Deze projecten dragen onvoldoende bij aan de doelstellingen van het subsidieprogramma.

 

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall