Subsidie Tender EFRO Valorisatie 2022 aangevraagd bij SNN En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Is jouw aanvraag in behandeling, lopend of al in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. Of ga direct naar het het EFRO-webportal.

Denk om de privacy van je werknemers

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Denk dan om de privacy van je werknemers en verwijder hun burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Heb je een volledige projectaanvraag ingediend? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. Of ga direct naar het het EFRO-webportal.

De Deskundigencommissie beoordeelt het project, samen met de andere ingediende projecten. De Deskundigencommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij adviseren het SNN over de toekenning van de subsidie. Dit doen zij op basis van de landelijk afgesproken selectiecriteria uit het beoordelingskader:

  1. De bijdrage van het project aan de doelstellingen van het Programma EFRO 2021-2027 Noord-Nederland en de openstelling & de bijdrage van het project aan maatschappelijke impact en duurzame ontwikkeling;
  2. Het financieel en economisch toekomstperspectief van het project;
  3. De innovativiteit van het project;
  4. De kwaliteit van de aanvraag.

De projecten worden gerangschikt op basis van dit beoordelingskader. Dit betekent dat het project met de hoogste score als eerste subsidie ontvangt, daarna het project met de een-na-hoogste score, totdat het budget op is. Ook geldt een ondergrens van 70 punten. Projecten die minder dan 70 punten scoren, komen niet in aanmerking voor subsidie. Deze projecten dragen onvoldoende bij aan de doelstellingen van het subsidieprogramma.

Behandelproces

Documenten

Download alle documenten

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Op de datum waarop de verleningsbeschikking is afgegeven, gaat ook de realisatietermijn (de projectperiode van maximaal 3 jaar) in.

Behandelproces

Publiciteitseisen

Wanneer je als ondernemer, bedrijf of kennisinstelling Europese subsidie ontvangt voor jouw project, dan is het belangrijk voor de Europese Commissie dat je hierover communiceert en publiceert. Zo laat je zien wat de Europese bijdrage voor jouw project oplevert. Op die manier maak je ook duidelijk hoe dit zorgt voor vernieuwende innovaties, die (mede) mogelijk zijn gemaakt door Europees geld. Hiervoor zijn publiciteitseisen opgesteld. Een uitgebreide uitleg van deze eisen vind je hier

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in (de einddeclaratie). Je kunt het vaststellingsverzoek tot maximaal 13 weken na de einddatum van het project indienen.

Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens de projectperiode, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Het verzoek tot vaststelling dien je in via het EFRO-webportaal

Behandelproces

Publiciteitseisen

Wanneer je als ondernemer, bedrijf of kennisinstelling Europese subsidie ontvangt voor jouw project, dan is het belangrijk voor de Europese Commissie dat je hierover communiceert en publiceert. Zo laat je zien wat de Europese bijdrage voor jouw project oplevert. Op die manier maak je ook duidelijk hoe dit zorgt voor vernieuwende innovaties, die (mede) mogelijk zijn gemaakt door Europees geld. Hiervoor zijn publiciteitseisen opgesteld. Een uitgebreide uitleg van deze eisen vind je hier

Wet- & regelgeving en overige informatie

Download alle documenten

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Heb je een vraag? Neem contact op met Team Europese subsidies

Wij helpen je graag verder! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Valorisatie@snn.nl   (050) 5224 900

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall