Contact

 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Subsidie Waardevermeerdering zakelijk

Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk aanvragen

Aanvragen mogelijk t/m 31 maart 2022
Je komt in aanmerking voor de Waardevermeerderingsregeling Zakelijk en wilt subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om je woning energiezuiniger te maken.

Je wilt Waardevermeerdering-subsidie aanvragen.

 1. Stap 1: Bekijk de benodigde documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
 2. Stap 2: Via de aanvraagknop start je het aanvraagproces. Om een aanvraag in te dienen activeer je eenmalig je account.

 3. Stap 3: In je persoonlijke account upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Benodigde documenten Waardevermeerderingsregeling

 • Kopie bankpas/bankafschrift. Let op! Het subsidiebedrag kan door ons niet aan de aannemer worden overgemaakt.

 • Een verklaring de-minimissteun; 

 

Een van de onderstaande schriftelijke stukken ter onderbouwing van de erkende schade: 

 • Een schaderapport van het Centrum Veilig Wonen (CVW) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste € 1.000,- en is erkend vanaf 1 januari 2016; 

 • Een beslissingsbrief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) die ten minste € 1.000,– bedraagt en is erkend vanaf 19 maart 2018. Let op! deze ontvang je na de goedkeuring van je adviesrapport; 

 • Een besluitbrief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) nadat je akkoord bent gegaan met de Stuwmeerregeling. Let op! Deze kan je bij de TCMG aanvragen; 

 • Een aanbiedingsbrief oude schademelding van de NAM; 

 • Een schaderapport dat door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) als schade door bodembeweging door gevolg van gaswinning in het Groningenveld is vastgesteld, die ten minste € 1.000,– bedraagt en erkend is vanaf 1 maart 2018;| 

 • Een uitspraak van een rechter van de Arbiter Bodembeweging (verslag schouw en zitting) waarin gesteld wordt dat de schade opgetreden is als gevolg van aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste € 1.000,- en erkend is vanaf 1 januari 2016; 

 

Wanneer de energiebesparende maatregelen nog niet uitgevoerd zijn

 • Ondertekende offerte of opdrachtbevestiging. Hier moet een startdatum van de werkzaamheden op staan en dient ondertekend te zijn door zowel aanvrager als installateur. Reden: bij het toekennen van de subsidie wordt het subsidiebedrag als voorschot uitbetaald. Hierdoor krijg je het geld beschikbaar voor aanvang van de werkzaamheden; 

  

Wanneer de energiebesparende maatregelen wel uitgevoerd zijn 

 • Eindfactuur met betalingsbewijs. Let op! Bij het indienen van een factuur mag de factuurdatum niet ouder zijn dan de rapportagedatum van het schriftelijk stuk. 

Bestanden

Download alle documenten
Contact

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met Team Waardevermeerdering.

Mail met SNN 050 5224 924

Of bel op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

Liever persoonlijk contact bij ons op kantoor? Bel ons om een afspraak te maken. 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall