Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF)

Werk jij aan onderzoek en innovatie? Benut je hiermee de kansen die de 4 transities (energie, circulair, digitalisering en gezondheid) uit de regionale innovatiestrategie (RIS3) met zich meebrengen? Maak jij met jouw project impact op provincie Groningen en/of gemeente Emmen, zowel op economisch als maatschappelijk gebied? Zorg je voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en probeer je samen met bedrijven en kennisinstellingen dingen uit? En draagt jouw project – vanuit de bestaande sterktes van onze regio – bij aan het transformeren en meer divers maken van de regionale economie?

Met de Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF-regio samenwerking) uit het nieuwe JTF-programma (Just Transition Fund) dagen wij partijen uit om:

- Met innovatieve ideeën en nieuwe waardeketens te komen, waarbij je gebruik maakt van beschikbare kennis en kunde (valorisatie). Hierbij kan het gaan om het bouwen, testen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces.
- Te werken aan nieuwe onderzoeksprojecten om de kennispositie van Noord-Nederland te versterken. Deze projecten gaan om het ontwikkelen van innovatieve kennis, waarbij ook oog is voor de manier waarop deze kennis op de markt wordt gebracht.

eHerkenning nodig bij aanvraag

Het JTF-webportaal werkt voortaan alleen nog met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH2+. Het kan even tijd kosten om dit aan te vragen. Wees daarom op tijd met jouw aanvraag voor eHerkenning. Lees meer over het aanvragen van eHerkenning via deze pagina.

In het kort

Besluit op aanvraag
26 weken
Resterend budget
€ 35.000.000,- ?
Subsidiepercentage
30% - 50% ?
Maximale subsidie
€ 1.000.000,- tot € 4.000.000,- ?

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en andere rechtspersonen waarbij samenwerking met bedrijven en instellingen uit heel Noord-Nederland mogelijk is.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Kennisontwikkelingsproject: een onderzoeksproject waarin kennisontwikkeling centraal staat. Het gaat om het ontwikkelen van innovatieve kennis, waarbij ook oog is voor de manier waarop deze kennis op de markt wordt gebracht.

 • Valorisatieproject: een innovatietraject gericht op de ontwikkeling van innovatieve ideeën en nieuwe waardeketens, waarbij je gebruik maakt van beschikbare kennis en kunde (valorisatie). Hierbij kan het gaan om het bouwen, testen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt uiterlijk 30 november 2026 het project afgerond en/of alle projectactiviteiten volledig uitgevoerd.

 • Je project wordt met minimaal 70 punten beoordeeld.

 • Wanneer je project een valorisatieproject is, krijg je 30% vergoed van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Bij een kennisontwikkelingsproject krijg je 40% vergoed van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Onder voorwaarden kan hier bij samenwerking nog 10% bijkomen. 

 • Je ontvangt maximaal € 4.000.000,- subsidie per project en maximaal € 2.500.000,- subsidie per projectpartner.

 • Projecten waar niet alle of geen activiteiten in de JTF-regio Groningen en Emmen worden uitgevoerd, moeten aantonen dat de resultaten van het project in belangrijke mate terechtkomen in de JTF-regio Groningen en Emmen. Dit kunnen bijvoorbeeld de eigendomsrechten zijn, maar ook de productie van een bepaald product. Dit moet door de aanvrager(s) in de aanvraag te worden uitgelegd en onderbouwd.

Planning

Vanaf 23 januari 2023 start het proces van het indienen van jouw aanvraag. Het proces bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 1: Aan de hand van het concept-format projectplan ga je in gesprek met de provincie (inhoudelijk) en met het SNN (subsidie-technisch).

  Contactgegevens:

  Provincie Groningen: europeseprogrammas@provinciegroningen.nl 
  Gemeente Emmen: Susan van Harten, jtf@emmen.nl
  SNN: jtf@snn.nl of bel naar 050-5224 900
 • Stap 2: Vervolgens dien je de volledige aanvraag in.
 • Stap 3: Na het indienen van de volledige aanvraag gaan wij de aanvraag controleren op compleetheid.
 • Stap 4: Wanneer de aanvraag compleet is ingediend, wordt de aanvraag beoordeeld door de Deskundigencommissie. Bij een positief advies vindt een subsidie-technische beoordeling plaats door het SNN.

Let op!

De subsidieregeling is opgedeeld in twee regelingen: Subsidieregeling investering en opleiding (provincie Groningen-gemeente Emmen) en Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF-regio samenwerking). Beide regelingen zijn dus opgenomen in één document. Deze vind je onder "wet- en regelgeving". 

Voor de Subsidieregeling investering en opleiding (provincie Groningen-gemeente Emmen) zie pagina 1 tot en met 6.
Voor de Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF-regio samenwerking) zie pagina 6 tot en met 8.

Wet- en regelgeving

Download alle documenten
 • Wijzigingsregeling JTF 1 juni 2023.pdf
  0.52mb
  Download document
 • Subsidieregeling investering en opleiding (provincie Groningen-gemeente Emmen) en Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF-regio samenwerking).pdf
  1.88mb
  Download document
 • Subsidieregeling JTF 2021–2027
  2.56mb
  Download document

Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF-regio samenwerking) aanvragen?

Vragen over het indienen van je aanvraag?

Wil je een aanvraag indienen voor een van de subsidies uit de openstellingskalender en heb je vragen over het aanvraagproces? Neem dan contact op met het JTF-team van het SNN: 

Mail naar jtf@snn.nl of bel naar 050-5224 900, op werkdagen van
8:30 - 17:00 uur.

Een aantal veelgestelde vragen

 • Voor zover zij direct verbonden zijn met de uitvoering van activiteiten, zijn de volgende kosten subsidiabel:

  • loonkosten inclusief overheadkosten;
  • loonverletkosten;
  • kosten van door een subsidieontvanger verrichte eigen arbeid;
  • bijdragen in natura;
  • afschrijvingskosten;
  • andere kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overgelegd.  

  Zie artikel 1.11 van de subsidieregeling JTF 2021-2027 voor meer informatie.

 • Dat zijn onder andere:

  • administratieve en financiële sancties en boetes;
  • winstopslagen binnen een groep of samenwerkingsverband;
  • gratificaties en bonussen;
  • kosten van outplacementtrajecten;
  • BTW als deze verrekend kan worden.
  • fooien en geschenken;
  • representatiekosten en -vergoedingen; 
  • kosten van personeelsactiviteiten;
  • kosten van overboekingen en annuleringen.
 • Jouw subsidieaanvraag moet ten minste het volgende bevatten:
  a. Een projectplan met in ieder geval: een beschrijving van de doelstelling, resultaten en producten die je met jouw idee, project, initiatief wilt bereiken; een beschrijving van de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten en hoe je deze wilt uitvoeren, verantwoorden en administreren; een begroting, een sluitend financieringsplan; de duur van de projectperiode;
  b. Voor zover van toepassing: een overzicht van de samenwerkende, deelnemende partijen en de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiële verplichtingen van de partijen. En de bevoegdheid van een penvoerder. 

Bekijk alle veelgestelde vragen

Meer informatie over het JTF?

Het Just Transition Fund (JTF) is een van de programma’s die middelen beschikbaar stellen om de doelen en kansen van de noordelijke regionale innovatiestrategie (RIS3) te kunnen bereiken. Met de RIS3 zetten we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Met het JTF kunnen we tot 2027 in Noord-Nederland 330 miljoen euro inzetten om de economische en sociale gevolgen van de energietransitie op te vangen. Ook werken we hiermee aan een groene economie die bijdraagt aan de brede welvaart, mét nieuwe werkgelegenheid.

Meer informatie vind je op de pagina Programma JTF 2021-2027.

Wil je graag hulp met het ontwikkelen van je idee naar een concreet project?

De mensen uit het grote Noordelijke netwerk van de MATRIX zetten zich belangeloos in om initiatiefnemers van innovatieve ideeën te helpen. Ga naar: www.sparrenmetdematrix.nl.

Heb je vragen over de ontwikkeling van jouw idee voor het noorden?

De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s willen ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van jouw idee of project? Neem voor inhoudelijke vragen contact op met:

Provincie Groningen: Ronald Vlonk, R.Vlonk@provinciegroningen.nl
Gemeente Emmen: Susan van Harten, jtf@emmen.nl

Cases

Raak geïnspireerd

“Op dat moment was dat echt het zetje dat we nodig hadden. Het heeft de drempel verlaagd om het risico en de investering aan te durven.”

Menno Kooistra, Algemeen Directeur STT

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall