Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân 2022

Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Fryslân en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren? Kun je in de voorbereiding hierop wel wat hulp en expertise gebruiken bij het versterken van je businesscase? Met deze subsidie kun je een onafhankelijke deskundige inschakelen die je ondersteunt op juridisch, financieel, fiscaal of organisatorisch gebied.

Verhoging en verlenging

Deze regeling zou 30 april 2023 aflopen, maar Gedeputeerde Staten heeft op 18 april 2023 besloten deze subsidie langer open te stellen. De verlenging gaat samen met een verhoging van het budget met een extra € 66.500,-.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2023 ?
Besluit op aanvraag
13 weken ?
Resterend budget
€ 91.413,- ?
Subsidiepercentage
50%
Maximale subsidie
€5.000,-

Voor wie

Energiecoöperaties gevestigd in de provincie Friesland, die in hun directe omgeving actief zijn.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het inkopen van deskundige expertise op juridisch, financieel, fiscaal of organisatorisch gebied.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De subsidie bedraagt minimaal €250,- en maximaal €5.000,-;

 • De positieve effecten van het te subsidiëren project moeten ten goede komen aan de directe omgeving, bijvoorbeeld het dorp, de stad of gemeente waar de coöperatie gevestigd is;

 • De onafhankelijke deskundige is ingeschreven in het handelsregister en kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren;

 • Je kunt als energiecoöperatie maximaal vijf keer gebruik maken van de subsidie, zolang dit niet dezelfde activiteit is als een van de (eventuele) voorgaande aanvragen;

 • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

Ik wil Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân aanvragen

Wet- & regelgeving

Download alle documenten

Een aantal veelgestelde vragen

 • De-minimissteun checklist

  De vragen in de checklist zijn bedoeld om te kijken hoeveel de-minimissteun jouw onderneming mag ontvangen. Standaard mag jouw onderneming de-minimissteun van maximaal € 200.000 ontvangen.

  Voor een aantal sectoren geldt hier een uitzondering op en is er een ander maximum steunbedrag van toepassing. De eerste checklistvraag is bedoeld om te kijken of dit voor jouw onderneming het geval is.

  1. Is de onderneming actief in een van de onderstaande sectoren, dan geldt een ander maximum:
  • visserij;
  • primaire productie van landbouwproducten;
  • verwerking en afzet van landbouwproducten of;
  • goederenvervoer over de weg voor derden.

   Zo kan aan een onderneming in de visserij- en aquacultuursector maximaal € 30.000 aan de-minimissteun worden verleend. Aan een onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht, kan maximaal € 100.000 aan de-minimissteun worden verleend. Voor de landbouwsector kan een maximaal steunbedrag van € 20.000 worden gegeven aan primaire producenten van landbouwproducten.
  1. In de tweede checklistvraag wordt gevraagd of jouw onderneming onderdeel is van een groep van verbonden ondernemingen. De maximale de-minimissteun die jouw onderneming mag ontvangen geldt namelijk voor alle verbonden ondernemingen in jouw groep.

   Is jouw onderneming een verbonden onderneming? Dan vink je ‘ja’ aan. Is jouw onderneming een zelfstandige onderneming? Dan vink je ‘nee’ aan.

  Lees in de rest van de veelgestelde vragen over de de-minimissteun meer over verbonden ondernemingen.

  Verklaring

  In de verklaring wordt gevraagd om een begindatum van de periode in te vullen. De periode die hier bedoeld wordt is: de afgelopen drie belastingjaren van je onderneming. Dit is de periode waarin je onderneming het maximale bedrag aan de-minimissteun mag ontvangen. Je bepaalt de begindatum van deze periode door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen.

  Voorbeeld: Stel dat de huidige datum 31 januari 2022 is en de begindatum van het belastingjaar is 1 januari 2022. Dan reken je twee jaar terug en is de begindatum van de periode 1 januari 2020. Dit is dan de datum die je invult. Bestaat jouw onderneming korter dan twee jaar? Vul dan de datum in waarop jouw onderneming is opgericht.

  Als je de begindatum van de periode hebt berekend ga je na of jouw onderneming (of een verbonden onderneming) vanaf deze datum tot aan de datum van vandaag de-minimissteun heeft ontvangen. Kies daarna de optie op de verklaring die van toepassing is: geen de-minimissteun is toegekend of de-minimissteun is toegekend.  

  Geen de-minimissteun is toegekend
  Dit vakje vink je aan als jouw onderneming (of een verbonden onderneming) geen de-minimissteun heeft ontvangen in de berekende periode.

  De-minimissteun is toegekend
  Heb je in de berekende periode wel de-minimissteun ontvangen? Dan vink je dit vakje aan.  Vervolgens geef je aan of je de-minimissteun hebt ontvangen van andere instanties en/of van het SNN. Als je de-minimissteun hebt ontvangen van andere instanties lever je een kopie van dat besluit aan. Als je de-minimissteun hebt ontvangen van het SNN vul je de projectnummers in. Vervolgens tel je alle bedragen dat je aan de-minimissteun hebt ontvangen bij elkaar op. Dit totaalbedrag vul je in bij ‘Voor een totaalbedrag van’.

  Ondertekening

  De laatste stap is het invullen van de gegevens van jouw onderneming. Dit is de onderneming waarvoor je de subsidie aanvraagt. Vervolgens vul je je eigen gegevens, de plaats van ondertekening en de datum van het invullen van de de-minimisverklaring in. Als laatste zet je je handtekening. Dit doe je met een pen. Een digitale handtekening is niet toegestaan.  

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteedt aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidieadviseur), dan moet je daarvoor een machtiging afgeven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân 2022. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915

 

 

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall