Subsidie energiebesparing Drents MKB

Ben jij een Drents mkb’er en wil je energiebesparende maatregelen treffen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten? Dat kan met de subsidieregeling energiebesparing Drents MKB. Ontvang maximaal 40% van de kosten voor energiebesparende maatregelen, tot een maximum van € 30.000,-.

Je kunt subsidie krijgen voor isolatie van de gebouwschil en de aanschaf van energiezuinige verlichting, ventilatie en verwarming. Energiezuinige pompen en elektromotoren komen ook in aanmerking voor een subsidie. Investeringen in zonnepanelen, windmolens en nieuwbouwpanden vallen buiten de regeling. Alle energiebesparende maatregelen staan in de maatregelenlijst van de subsidie. 

In het kort

Besluit op aanvraag
13 weken ?
Resterend budget
€ 783.949,65 ?
Subsidiepercentage
40% ?
Maximale subsidie
€ 30.000,- ?

Voor wie

Mkb-ondernemers met een fysieke vestiging in de provincie Drenthe. Landbouwbedrijven komen niet in aanmerking.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Materiaalkosten;

 • Loonkosten van externen (installatiekosten).

Wat zijn de voorwaarden?

 • Er wordt subsidie aangevraagd voor een maatregel genoemd in de maatregelenlijst van de subsidieregeling;

 • Het project moet obstakelvrij kunnen worden uitgevoerd;

 • De investering(en) in energiebesparende maatregelen moeten bijdragen aan het verlagen van de energiekosten in een fysieke vestiging in Drenthe;

 • De hoogte van een te verstrekken subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten exclusief btw;

 • De subsidie is minimaal € 1.000,-. De subsidiabele kosten moeten daarom minimaal € 2.500,- zijn;

 • De maximale subsidie is € 30.000,-;

 • Een vestigingslocatie kan slechts eenmaal subsidie ontvangen;

 • Je komt niet in aanmerking voor subsidie wanneer je elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of je aardgasverbruik groter is dan 25.000 kubieke meter per jaar;

 • Je mag nog niet met de werkzaamheden zijn gestart voor indienen van de aanvraag;

 • Het project is uiterlijk anderhalf jaar na verlening van de subsidie gerealiseerd en afgerond;

 • Investeringen in zonnepanelen, windmolens en nieuwbouwpanden komen niet voor subsidie in aanmerking.

Verordening, wet- & regelgeving

Download alle documenten

Ik wil de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB aanvragen

Energiefonds Drenthe

In aanvulling op deze subsidieregeling kun je een deel van de financiering van de energiebesparende maatregelen financieren via het Energiefonds Drenthe (EFD). Zo hoef je niet noodzakelijkerwijs eigen middelen te steken in de energiebesparende maatregelen. 

De EFD is bedoeld om het voor Drentse ondernemers, verenigingen en sportclubs gemakkelijker te maken om te investeren in o.a. energiebesparende en/of energie-opwekkende maatregelen die door vermindering van CO2-uitstoot aantoonbaar bijdragen aan de klimaatdoelstelling van de provincie Drenthe. 

Meer weten over dit fonds? Kijk hier

Een aantal veelgestelde vragen

 • De provincie stelt nogmaals 1 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidieregeling. Naast dat het budget is opgehoogd, zijn er nog een tweetal wijzigingen:

  • Investeringen in nieuwbouwpanden vallen buiten de regeling.
  • Aan de maatregelenlijst is vloerisolatie toegevoegd.
 • Nee, dat hoeft niet. Als huurder mag je ook een aanvraag indienen, mits je aantoonbaar toestemming hebt verkregen van de eigenaar voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

 • Dit is een gebouw met een eigen postadres dat in gebruik of beheer is door de onderneming of organisatie van de aanvrager. Het gebouw mag géén privéadres (woonhuis of woning) en ook géén garage behorende bij een woonhuis zijn. Als er geen (economische) activiteiten door de aanvrager worden uitgevoerd in het gebouw is er geen sprake van een fysieke vestiging. 

Bekijk alle veelgestelde vragen

Kom je er niet helemaal uit?

Wij helpen je graag verder! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall