Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB aangevraagd - en nu?

Beoordeling van jouw aanvraag

Heb je een volledige aanvraag ingediend? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. 

Na het indienen van je aanvraag beoordelen wij of je aanvraag compleet is. Dit beoordelen wij op volgorde van ontvangst. Dat betekent dat aanvragen die als eerste binnenkomen én compleet zijn, als eerste worden behandeld en in aanmerking komen voor subsidie. 

Is de aanvraag volledig, dan wordt je aanvraag door ons inhoudelijke beoordeeld. Tijdens de inhoudelijke beoordeling controleren wij of jouw aanvraag voldoet aan de gestelde eisen in de subsidieregeling. Ook controleren wij of het project past binnen de verschillende juridische vereisten en of de begrote kosten passen binnen de geldende regelgeving. Als deze beoordeling is afgerond, ontvang je een besluit op je aanvraag.

Verordening, wet- & regelgeving

Download alle documenten

Een aantal veelgestelde vragen

  • Ja, je mag voor elke vestigingslocatie in de provincie Drenthe een aanvraag indienen. 

    Let op: elke vestigingslocatie kan één keer subsidie ontvangen op grond van deze regeling.

     

  • Nee, dat hoeft niet. Als huurder mag je ook een aanvraag indienen, mits je aantoonbaar toestemming hebt verkregen van de eigenaar voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

  • Dit is een gebouw met een eigen postadres dat in gebruik of beheer is door de onderneming of organisatie van de aanvrager. Het gebouw mag géén privéadres (woonhuis of woning) en ook géén garage behorende bij een woonhuis zijn. Als er geen (economische) activiteiten door de aanvrager worden uitgevoerd in het gebouw is er geen sprake van een fysieke vestiging. 

Bekijk alle veelgestelde vragen

Vragen? Kom in contact met het SNN.

Wij helpen je graag verder! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915.

 

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall