Het subsidieplafond is bereikt; je kunt nog proberen een aanvraag te doen

Er is op dit moment meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar is. Wij verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Aanvragen die na het bereiken van het subsidieplafond aan de beurt zijn, ontvangen helaas geen subsidie. 

Bij de inhoudelijke controle kan blijken dat aanvragen niet voor subsidie in aanmerking komen. Er komt dan budget vrij. Mogelijk kunnen wij dan alsnog extra aanvragen in behandeling nemen. Daarom kun je nu nog wel een aanvraag indienen.

Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB aanvragen

Je wilt de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB aanvragen. Hieronder vind je de stappen die je hiervoor moet doorlopen.

Je wilt Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB aanvragen

 1. Hieronder vind je alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
 2. Start je aanvraag en maak eenmalig een account aan of log in met eHerkenning.
 3. Via onderstaande knop kom je in het aanvraagproces. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Benodigde documenten voor je aanvraag

Download de onderstaande formulieren en vul deze digitaal in. Print en onderteken de formulieren vervolgens met pen (digitale handtekeningen worden niet geaccepteerd). Scan de formulieren in en bewaar deze op de computer. 

Bij de aanvraag heb je de volgende documenten nodig: 

 • Ondertekening aanvraag (niet benodigd bij gebruik van eHerkenning);
 • Machtigingsformulier intermediair (wanneer van toepassing);
 • De-minimisverklaring;
 • Mkb-verklaring;
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud);
 • Getekende offerte van een onafhankelijke leverancier;
 • Jaarrekening energieleverancier;
 • Energielabel indien het gaat om een kantoorgebouw met een vloeroppervlak groter dan 100m2 (optioneel). 

Documenten die je nodig hebt voor je aanvraag

Download alle documenten

Downloads

Download alle documenten

Ik wil de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB aanvragen

Een aantal veelgestelde vragen

 • Ja, je mag voor elke vestigingslocatie in de provincie Drenthe een aanvraag indienen. 

  Let op: elke vestigingslocatie kan één keer subsidie ontvangen op grond van deze regeling.

   

 • Nee, dat hoeft niet. Als huurder mag je ook een aanvraag indienen, mits je aantoonbaar toestemming hebt verkregen van de eigenaar voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

 • Dit is een gebouw met een eigen postadres dat in gebruik of beheer is door de onderneming of organisatie van de aanvrager. Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging is gescheiden van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Vragen? Kom in contact met het SNN.

Wij helpen je graag verder! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915.

 

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall