Niet-productieve investeringen landschap, biodiversiteit en water - Fryslân

Locatie:
Friesland
Maximaal bedrag € 3.500.000
Resterend budget € 3.500.000
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 juli 2024

Ben jij een organisatie of particulier (geen landbouwer) en gevestigd in de provincie Fryslân? En wil jij een niet-productieve investering doen die bijdraagt aan het herstel en inrichten van het landelijk gebied? Vraag dan subsidie aan voor Niet-productieve investeringen in landschap, biodiversiteit en water.

Niet-productieve investeringen landschap, biodiversiteit en water - Fryslân

Veelgestelde vragen voor GLB subsidies

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen over de GLB 23-27 subsidies voor plattelandsontwikkeling.

Algemeen

 • Starten, voor eigen risico, met je project en het maken van kosten is toegestaan na indiening van je subsidieaanvraag. Uitzondering hierop zijn voorbereidingskosten (kosten die gemaakt zijn tot maximaal 1 jaar voor indiening aanvraag om tot een goede subsidieaanvraag te komen). In een aantal openstellingen kunnen voorbereidingskosten subsidiabel zijn. 

  Let op! Het aangaan van financiële verplichtingen (tekenen van offertes, opdrachtverstrekkingen) voor de uitvoering wordt gezien als start van het project.  Alle kosten die je maakt bij een te vroeg aangegane verplichting komen niet voor subsidie in aanmerking. 

E Herkenning

 • Aanvragen worden digitaal ingediend bij het Webportal voor GLB. Om een projectaanvraag digitaal in te kunnen dienen moet je digitaal herkend kunnen worden door de overheid. Dit gebeurt via eHerkenning. Voor het doen van een subsidieaanvraag heb je eHerkenning met niveau 2+ of hoger nodig.

  Alleen (agrarische) ondernemers of organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen eHerkenning aanvragen. Je betaalt voor de aanschaf en het gebruik van een eHerkenningsmiddel. De kosten en de termijn van de geldigheid van de eHerkenning verschillen per aanbieder. Vaak worden er kosten in rekening gebracht als je de termijn wilt verlengen.

  Let op! Tot en met de afronding van het project heb je eHerkenning nodig om in te kunnen loggen in het Webportal voor GLB.

  Particulieren die aan aanvraag indienen hoeven geen eHerkenning te gebruiken. Dan gebruik je de knop "Anders inloggen" op het GLB webportal.

 • Ga naar de website van eHerkenning. Hier zie je bij welke aanbieders je eHerkenning kunt aanvragen. Houdt er rekening mee dat het verkrijgen van de eHerkenning enkele werkdagen kan duren (afhankelijk van de gekozen aanbieder).

  Denk erom dat je voor het doen van een subsidieaanvraag eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger nodig hebt.

BRS nummer

 • Dit is een relatienummer wat je krijgt als je je bij RVO registreert.

 • RVO betaalt de GLB-subsidie uit. Om uit te kunnen betalen moet je wel geregistreerd staan bij RVO.

  Het BRS-nummer komt op de verleningsbeschikking te staan. Dit nummer moet dus bekend zijn bij SNN voordat wij een beschikking kunnen versturen. Als je dit nummer nog niet hebt wanneer je de subsidieaanvraag indient, zorg er dan voor dat je dit nummer zo snel mogelijk aanvraagt.

 • Voor het aanvragen van een BRS-nummer heb je eHerkenning nodig.

  Je kunt een BRS-nummer gratis aanvragen via mijn.rvo.nl. Zodra je inlogt wordt je geregistreerd. Je krijgt dan van RVO een relatienummer. Dit is het BRS-nummer. Dit nummer kan je vinden in 'Mijn Dossier' bij 'Mijn gegevens wijzigen'.

  Let op! Je moet het bankrekeningnummer, waarop de subsidie betaald moet worden, toevoegen aan 'Mijn Dossier'. Pas dan kunnen wij een betaling doen.

Tendersystematiek

 • Bij een tender worden alle aanvragen beoordeeld en gerangschikt op basis van kwaliteit. Elke aanvraag krijgt op dezelfde criteria en wijze een score. Die score wordt gebruikt om een rangschikking te maken. Hoe hoger de score, hoe hoger de aanvraag in de rangschikking terecht komt.

  De beschikbare subsidie wordt verdeeld op basis van de rangschikking. De hoogst gerangschikte aanvragen ontvangen subsidie, totdat het subsidieplafond is bereikt. Vaak is er ook opgenomen dat er een minimaal aantal punten moet worden behaald om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Op deze wijze wordt bereikt dat de beste projecten voor subsidie in aanmerking komen. Alleen de tijdig, volledig en op correcte wijze ingediende aanvragen kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

 • Dit is opgenomen in het openstellingsbesluit.

  Voor LEADER geldt dat naast het openstellingsbesluit de criteria ook zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van het gebied waar je de aanvraag indient.

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Groningse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Friese landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Drentse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

MIT R&D Samenwerking 2024

Open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 september 2024

Vraag samen met andere mkb’ers 35% subsidie aan voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject voor een product, dienst of proces.

Niet-productieve investeringen water - Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 13 september 2024

Ben jij een rechtspersoon of particulier (geen landbouwer) gevestigd in Drenthe? Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen die bijdragen aan de realisatie van de Kader Richtlijn Water (KRW)- en klimaatdoelen. Door realisatie van deze doelen wordt de waterkwaliteit verbeterd en ontstaan...

Niet-productieve investeringen water - Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 13 september 2024

Ben jij een rechtspersoon of particulier (geen landbouwer) gevestigd in Groningen? Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen die bijdragen aan de realisatie van de Kaderrichtlijn Water-en klimaatdoelen van de provincie Groningen

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie Energiearmoede (JTF)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie Energiearmoede richt zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen in de gemeenten Emmen, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt, Midden-Groningen en Eemsdelta. Het gaat daarbij om investeringen in het verbeteren van de energieprestatie van woningen van...

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

MIT R&D Samenwerking Noord-Nederland 2023

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij mkb'er? En werk jij samen met andere mkb'ers aan innovatieve oplossingen? Vraag deze subsidie aan voor het onderzoek en de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat.

Subsidie energiebesparing Drents MKB

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang maximaal € 30.000 subsidie voor het treffen van energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten.

Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Ben jij zakelijke eigenaar of huurder van een woning of een gebouw met een woon- of logiesfunctie, een ondernemer of een maatschappelijke organisatie in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Ben jij zakelijk eigenaar van een woning of gebouw die onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) valt? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning of gebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Valt jouw zakelijk pand onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw pand volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je pand en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

blok A op norm (zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 november 2026

Heb jij als zakelijke woningeigenaar van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een brief ontvangen dat je woning binnen Blok A valt? Vraag deze subsidie aan.

Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen (Zakelijk)

Sluit binnenkort
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 augustus 2024

Heb jij als zakelijke woningeigenaar een versterkingsadvies waaruit blijkt dat jouw woning binnen Batch 1588 valt? Vraag Batch 1588 aan.

Asbestdakenregeling Drenthe (zakelijk)

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw, of Vereniging van Eigenaren (VVE) die in de provincie Drenthe gebouwen met asbestdaken in bezit hebben? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.

Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân 2020

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Friesland en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren? Kun je in de voorbereiding hierop wel wat hulp en expertise gebruiken bij het versterken van je businesscase? Met deze subsidie kun je een onafhankelijke deskundige inschakelen die je...