MIT R&D Samenwerking Noord-Nederland 2023

De MIT R&D Samenwerking stimuleert innovatie ontwikkelingen. Werk jij samen met andere ondernemers aan de innovatieve oplossingen van morgen? Als mkb’er uit Groningen, Friesland of Drenthe kun je samen met andere mkb’ers subsidie aanvragen voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkel je een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
12 september 2023 ?
Besluit op aanvraag
13 weken
Resterend budget
€ 2.000.000,- ?
Subsidiepercentage
35% ?
Success rate
50% ?
Maximale subsidie
€ 350.000,- ?

Voor wie

Mkb-ondernemers gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen in een R&D samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bestaat uit twee of meer van elkaar losstaande mkb-ondernemingen, welk verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D samenwerkingsproject. Elke deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het R&D samenwerkingsproject voor zijn rekening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel;

 • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;

 • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;

 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien;

 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien;

 • Meer informatie over deze kosten vind je in artikel 6 van de Verordening MIT R&D Samenwerking 2023.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode - of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan;

 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag;

 • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste € 100.000,- als de subsidie lager of gelijk is aan €200.000,-;

 • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste €175.000 als de subsidie hoger is dan €200.000,-;

 • Minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in provincies Drenthe, Friesland en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren;

 • Een deelnemer neemt niet meer dan 70% van de subsidiabele kosten van het project voor zijn rekening;

 • Met de uitvoering van het R&D samenwerkingsproject wordt gestart binnen 6 maanden na subsidieverlening;

 • Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond;

 • Het project moet passen binnen een van de KIA's zoals beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën.

 • Deze subsidie volgt een tenderprocedure. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van rangschikking op criteria zoals vastgelegd in de regeling. Dit is uitgewerkt in artikel 13. De criteria komen ook terug in het format projectplan.

Regeling & Toelichting

Download alle documenten

Ik wil MIT R&D Samenwerking 2023 aanvragen

Een aantal veelgestelde vragen

 • Kenmerkend voor een tenderprocedure is dat het gaat om een rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van een (onderlinge) vergelijking op één en hetzelfde moment onder dezelfde omstandigheden. De aanvragen die aan de drempelvereisten voldoen en in principe dus in aanmerking kunnen komen voor een subsidie, worden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria.

  Uit de beoordeling van de aanvragen wordt vervolgens een rangschikking gemaakt. De kwalitatief beste aanvragen komen met voorrang in aanmerking voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond is bereikt.

  Aan een tenderprocedure worden extra eisen gesteld om te zorgen voor een gelijke behandeling van aanvragers. Zo is het in een tenderprocedure niet mogelijk om inhoudelijk met de aanvrager over de aanvraag te communiceren. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen. Ook mag een bestuursorgaan geen rekening houden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt.

 • In de regeling is bepaald dat een MIT R&D project moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband bestaat uit twee of meer mkb-ondernemingen die niet in een groep verbonden zijn. Dit betekent dat ondernemingen die volledig los van elkaar staan, of ondernemingen die partneronderneming van elkaar zijn, als samenwerkingspartner gezien kunnen worden voor de MIT R&D. De definities van een zelfstandige onderneming, partneronderneming of verbonden onderneming staan in artikel 3 lid 3 van bijlage 1 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

  In onderstaand plaatje is toegelicht welke ondernemingen als aanvrager (samenwerkingspartner) worden gezien.

  -

  Onderneming A is zelfstandig en heeft geen relatie met B, C of D.

  Onderneming A is één van de samenwerkingspartners in het MIT R&D project.

  Onderneming B is ook samenwerkingspartner in het project.

  Onderneming C is verbonden met B. Als onderneming C uren en kosten wil maken binnen het project, dan is dat mogelijk omdat zij een verbonden onderneming is. De uren van personeel dat in loondienst is bij onderneming C kunnen tegen het € 60 tarief opgevoerd worden. De kosten die voor het project worden gemaakt namens onderneming C worden berekend aan de hand van facturen (werkelijke kosten).

  Onderneming D is een partneronderneming van B, en dus niet verbonden. Als onderneming D uren en kosten wil maken binnen het project, dan is dat mogelijk door als samenwerkingspartner mee te doen met onderneming A en B.

  Let op: 

  • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste € 100.000,- als de subsidie lager of gelijk is aan €200.000,-;

  • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste €175.000 als de subsidie hoger is dan €200.000,-.

 • Een projectplan bestaat uit maximaal 20 pagina's. De lettergroote mag maximaal 11 pt. zijn en de regelafstand minimaal 1.

Alle veelgestelde vragen

Vragen? Kom in contact met het SNN.

Wij helpen je graag verder! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar kennis&innovatie@snn.nl of bel 
050 - 5224 908.

 

Cases

Raak geïnspireerd

"Dit milieuvriendelijke schuim is een alternatief voor de niet-duurzame ondergrond waar gewassen nu op groeien."

Martin Tietema

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall