Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Subsidie voor zakelijke woningeigenaren in het aardbevingsgebied met erkende aardbevingsschade die hun woning energiezuinig willen maken. Alleen woonbestemmingen als gebruiksdoel komen in aanmerking. De bijdrage bij verlening bedraagt 100% van de kosten met een maximum van € 4.000,-

Extra subsidiebudget beschikbaar voor subsidie Waardevermeerdering
 Het Kabinet stelt extra subsidiebudget beschikbaar voor de waardevermeerderingsregeling. Het subsidiebudget is verhoogd met €75 miljoen euro. Dit betekent dat u deze subsidie op dit moment nog kunt aanvragen. Op 1 december 2022, of eerder als het budget op is, sluit de waardevermeerderingsregeling. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om aanvraag te doen voor deze subsidie.

Het kabinet besluit over de toekomst van de waardevermeerderingsregeling na 1 december 2022. Dat staat in de brief van de minister aan de tweede kamer. Kortom: bewoners die voor 1 december 2022 van het IMG een schaderapport of schadevergoeding ontvangen van            € 1.000 of hoger, kunnen een subsidieaanvraag bij SNN indienen. De aanvraag wordt afgewezen als het subsidieplafond eerder bereikt is. 

In het kort

Deadline indienen aanvraag
08 oktober 2023 ?
Besluit op aanvraag
14 weken ?
Resterend budget
€ 38.000.000,- ?
Maximale subsidie
€ 4.000,-

Voor wie

Zakelijke woningeigenaren die erkende aardbevingsschade hebben aan de woning. Je komt in aanmerking voor Waardevermeerdering Zakelijk wanneer je eigenaar bent van een woning, maar deze niet zelf bewoont. Let op! Alleen woonbestemmingen als gebruiksdoel komen in aanmerking.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • dak-, vloer- of gevelisolatie

 • muurisolatie

 • HR++(+) glas

 • kozijn vereist voor HR++(+) glas

 • isolerend glas voor een monument

 • kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument

 • combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig

 • (micro) HRe ketel

 • HR luchtverwarming

 • zonnepanelen en zonnecollectoren

 • zonneboiler

 • pelletkachel

 • warmtepomp

 • infraroodpanelen

 • warmte-koudeopslag

 • technieken voor warmteterugwinning

 • lage temperatuurverwarming

 • energiezuinige vloerverwarmingspomp

 • apparaat te koppelen aan een slimme meter, hoofdzakelijk bedoeld voor het geven van inzicht in het energieverbruik

 • technieken voor de opwekking van windenergie

Wat zijn de voorwaarden?

 • Schadeadres moet een woonbestemming als gebruiksdoel zijn.

 • Je bent woningeigenaar met erkende aardbevingsschade van minimaal €1000 en bent in het bezit van één van de onderstaande bewijsstukken:
  1. Een schaderapport of een besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen). In dit besluit moet staan dat je schade hebt die is erkend op of na 19 maart 2018;
  2. Een schaderapport of een besluitbrief van de TCMG of IMG die je hebt ontvangen nadat je akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling of de vaste vergoeding (€5000);

  3. Een aanbiedingsbrief "oude schademelding" van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) met erkende schade;
  4. Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning. De schade is erkend op of na 1 januari 2016;
  5. Een schaderapport (in opdracht) van het CVW (Centrum Veilig Wonen) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b). De schade is erkend op of na 1 januari 2016;
  6. Een schaderapport (in opdracht) van de NAM waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning.

Aanbiedingsbrief "oude schademelding Proef Buitengebied" van de NAM

Let op! Met deze aanbiedingsbrieven is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Vanaf 31-12-20 is de regeling Waardevermeerdering Pilot Buitengebied NAM gesloten.

Aanbiedingsbrief "Beving Zuidlaren afhandeling oude schademelding" van de NAM

Let op! Met deze aanbiedingsbrieven is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Offertes en facturen

 • Zijn de energiebesparende maatregelen nog niet uitgevoerd?

Lever dan een getekende offerte of een getekende opdrachtbevestiging aan. Hier moet de startdatum of weeknummer van aanvang van de werkzaamheden op staan (binnen 24 maanden), met een handtekening van de installateur en van jou als aanvrager. De offerte mag niet ouder zijn dan twee maanden.  

Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van ondertekenen vóór de datum van het schaderapport? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 

U mag de offerte ondertekenen onder voorbehoud van de subsidie. Mocht uw aanvraag worden afgewezen, dan heeft u geen verplichting met de installateur. Verder mag de startdatum of weeknummer van de werkzaamheden onder voorbehoud van de planning en materialen zijn afgesproken. De werkzaamheden moeten uiteindelijk binnen 24 maanden zijn uitgevoerd. 

 • Heb je de energiebesparende maatregelen al uit laten voeren?

Lever dan de eindfactuur met betalingsbewijs aan. Je komt alleen met terugwerkende kracht in aanmerking als de datum van de eindfactuur en het betaalbewijs na de datum van het adviesrapport ligt. Dit betekent dat je eerst een schriftelijke bevestiging hebt gekregen van erkende bevingsschade (besluitbrief). Daarna zijn de energiebesparende maatregelen uitgevoerd en heb je de factuur ontvangen en betaald.

Als je een aanvraag indient op basis van een offerte waarvan de verplichting te vroeg is aangegaan, dan kun je dit niet herstellen met een factuur die wel voldoet. Wij hebben dan immers al opgemerkt dat de verplichting is aangegaan op een datum voor de datum van erkenning van schade.

Regeling & toelichting

Download alle documenten

Cases

Raak geïnspireerd

‘Mensen die schade hebben geleden, worden met de subsidie Waardevermeerdering tegemoetgekomen en het levert een bijdrage aan een beter milieu.’

Meneer Battjes, Delfzijl

Ik wil Waardevermeerdering-subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

 • Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie Waardevermeerdering is dat het pand een woonbestemming heeft. Het pand komt daarom niet in aanmerking voor deze subsidie. 

 • Je kunt meerdere energiebesparende maatregelen laten uitvoeren tot het maximum van 4.000 euro. 

 • Op de offerte moet in ieder geval het volgende staan: 

  • startdatum van de werkzaamheden; 
  • je eigen handtekening;  
  • handtekening van partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren; 
  • NAW gegevens;
  • project locatie adres;
  • informatie over de werkzaamheden;
  • de kosten inclusief BTW.

  De offerte mag niet ouder zijn dan 2 maanden vanaf de aanvraag. Ook mag er geen verplichting zijn aangegaan voor de datum van het schaderapport of de besluitbrief. 

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met het SNN.

Kijk eens op onze pagina veelgestelde vragen. Misschien vind je hier al antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

duurzaamheid@snn.nl 050 5224 924

Bellen kan op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

 

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall